Jury 2. Script Wars

11 listopada podczas Cinemaforum – Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych poznamy zwycięzców drugiej edycji Script Wars – Mazowieckiego Konkursu Scenariuszowego.

W skład Jury drugiej edycji Script Wars wchodzą:

  • Izabela Kiszka-Hoflik,
  • Michał Oleszczyk,
  • Krzysztof Szpetmański,
  • Anna Spisz,
  • Ada Bogdziewicz.

Spośród 15 tekstów, które uzyskały rekomendacje komisji selekcyjnej Jury wybierze finalistów oraz zwycięzców drugiej edycji Script Wars. Ich nazwiska poznamy 11 listopada podczas Cinemaforum.

Nagrody:

  • Nagroda Główna – 15 tys. zł
  • Nagroda Druga – 10 tys. zł
  • Nagroda Trzecia – 5 tys. zł

Script Wars to konkurs na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego, którego akcja osadzona będzie w Warszawie lub na Mazowszu. Adresatami wydarzenia są zarówno profesjonaliści, jak i debiutanci. Organizatorem Script Wars jest Mazowiecki Instytut Kultury, operator Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego oraz Mazovia Warsaw Film Commission.

Partnerami wydarzenia są Atelier Scenariuszowe oraz Cinemaforum. Script Wars jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Informacja prasowa


07.11.2018