Kameralne Lato 2017

W najbliższą niedzielę rozpoczną się 10. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato w Radomiu. Festiwal jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato organizowane są w ścisłym porozumieniu z polskimi służbami mundurowymi, w tym przede wszystkim z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Impreza jest niezwykle mocno osadzona w mieście i regionie, powstaje  w kooperacji z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Urzędem Miasta, kinem HELIOS, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, a także z licznymi firmami i organizacjami kulturalnymi i filmowymi. Głównymi mecenasami Festiwalu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Festiwal promujący młode polskie kino

Celem festiwalu jest zarówno promocja młodego polskiego kina, jak i w takim samym stopniu kształtowanie dobrych wzorców społecznych, zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze filmowej oraz – realizowana wspólnie z Policją – profilaktyka społeczna. Najlepsze filmy krótkometrażowe rywalizują o nagrodę Złotego Łucznika oraz nagrody specjalne. W trzech konkursach: Konkurs Główny, Konkurs Filmów Niezależnych, Konkurs Filmów Odrzutowych „Hyde Park” zostaną zaprezentowane 43 filmy krótkometrażowe. Listę filmów zakwalifikowanych do konkursów dostępna jest na stronie: www.pisf.pl/aktualnosci/kameralne-lato-2017-program-konkursow-filmowych.

Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny.

Warsztaty

Ważną częścią festiwalu są warsztaty, organizowane w myśl zasady „od pomysłu do premiery”, skierowane do młodzieży, studentów i osób rozpoczynających swoją karierę zawodową, realizowane pod opieką doświadczonych filmowców. Dla organizatorów warsztaty to coś więcej niż edukacja filmowa – to wyraz wiary w społeczną funkcję sztuki.

Od 2009 roku partnerem Festiwalu jest również Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, istotny ośrodek studiów na temat m.in. bezpieczeństwa wewnętrznego, roli służb mundurowych i cywilnych w nowoczesnym państwie. Szkoła organizuje konferencje i seminaria, przygotowuje także publikacje z tego zakresu wiedzy.

Promocja miasta

Kolejnym celem, który przyświeca organizatorom festiwalu jest promocja miasta. Radom to drugie pod względem wielkości miasto Mazowsza, ośrodek akademicki, miasto z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i walorami architektonicznymi, które może być atrakcyjne także dla ekip filmowych.

10. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato w Radomiu odbędą się w dniach 2-8 lipca 2017 roku.

Więcej informacji o festiwalu dostępnych jest na stronie: https://kameralnelato.pl/

29.06.2017