Kapituła 5. edycji Nagród PISF

Statuetka Nagrody PISF. Fot. Marcin Kułakowski, PISF
Statuetka Nagrody PISF. Fot. Marcin Kułakowski, PISF

 

Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej powołała Kapitułę 5. edycji Nagród PISF. W jej składzie znalazło się 14 przedstawicieli polskiej branży filmowej. Nagrody PISF są jedynymi polskimi nagrodami wręczanymi w kilkunastu kategoriach, za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina.

Kapituła 5. Nagród PISF

W skład Kapituły weszło 14 przedstawicieli polskiej branży filmowej:

 • Jakub Duszyński – dyrektor generalny dystrybutora filmów „Gutek Film”
 • Maciej Gil – animator kultury filmowej, przewodniczący Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Dyrektor programowy Festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie
 • Andrzej Goleniewski – Pełnomocnik Dyrektora Filmoteki Narodowej ds. Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych
 • Anna Grygiel – Dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej
 • Barbara Hollender – dziennikarz, krytyk filmowy
 • Tomasz Jagiełło – Prezes Zarządu, dyrektor generalny Helios S.A., członek Rady PISF
 • Kinga Jakubowska – wieloletni dyrektor firmy dystrybucyjnej Kino Świat, Prezes Zarządu Fundacji Legalna Kultura
 • Michał Kwieciński – scenarzysta, reżyser, producent filmowy
 • Grzegorz Molewski – twórca projektu KinoRP, Prezes Zarządu firmy KPD
 • Jerzy Moszkowicz – Dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci „Ale Kino” w Poznaniu
 • Barbara Słomczewska – Departament Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa narodowego
 • Jacek Wasilewski – kulturoznawca, wykładowca uniwersytecki, dziennikarz
 • Anna Wróblewska – zastępca redaktora naczelnego serwisu portalfilmowy.pl
 • Krystyna Zamysłowska – kurator wystaw w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Nagrody PISF

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach, za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina i ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej.

 

Nagrody PISF są przyznawane od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty działające w sektorze kultury. Nabór kandydatów do tegorocznej edycji zakończył się 18 marca. 

Nowa kategoria – Plakat filmowy

W tym roku Nagrody PISF zostaną przyznane w 14 kategoriach: Kino, Międzynarodowe wydarzenie filmowe, Krajowe wydarzenie filmowe, Promocja za granicą, Dystrybucja polskiego filmu, Dystrybucja filmu zagranicznego w Polsce, Krytyka filmowa, Audycja filmowa lub program telewizyjny, Portal internetowy, Książka o tematyce filmowej, Edukacja młodego widza, Dyskusyjny Klub Filmowy, Rekonstrukcja cyfrowa dzieł polskiej kinematografii, a także po raz pierwszy w kategorii Plakat filmowy.

 

Nowa kategoria Nagród PISF została utworzona już po upływie terminu naboru wniosków do pozostałych 13. W związku z tym Kapituła Nagród wybierze nominowanych w nowej kategorii, spośród wszystkich plakatów do polskich filmów dystrybuowanych w Polsce w 2011 roku. 

Gala Nagród w Gdyni

Listę nominowanych w 14 kategoriach poznamy w kwietniu 2012. Uroczysta gala wręczenia Nagród PISF tegorocznym laureatom odbędzie się 9 maja 2012, podczas 37. Gdynia Film Festival. Nagrody wręczane są w postaci statuetki zaprojektowanej przez Piotra Michnikowskiego. Laureaci w każdej kategorii otrzymają również nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł.

26.03.2012