"Katyń" polskim kandydatem do Oscara

„Katyń” Andrzeja Wajdy został wybrany na polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny przez komitet selekcyjny, który powołał minister kultury.

 

Komitet obradował w składzie: Janusz Majewski – przewodniczący, Andrzej Bartkowiak, Ewa Braun, Sławomir Fabicki, Piotr Fudakowski, Jan A.P. Kaczmarek, Janusz Morgenstern, Agnieszka Odorowicz. Do selekcji zostało dopuszczonych 16 filmów, komitet jednogłośnie wybrał film Wajdy.

Według regulaminu Amerykańskiej Akademii Filmowej kandydatem danego kraju do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny może być film, który w ciągu minionego roku (1 października 2006 – 30 września 2007) wyświetlany był oficjalnie w kinach (dystrybucja na taśmie 35 mm lub 70 mm), przez siedem dni na płatnych pokazach.

22.09.2007