KIPA czeka na prace naukowe

Koordynowana przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych Naukowa Biblioteka Audiowizualna to program edukacyjny polegający na udostępnieniu zbioru prac naukowych poświęconych tematyce filmu, telewizji, audiowizualności w kulturze, produkcji filmowej, muzyki i plakatu filmowego, video artu, gier komputerowych, reklamy, nowych mediów itp. Cyfrowa biblioteka ma pomóc młodym twórcom, studentom i dziennikarzom w poszerzaniu wiedzy o roli filmu i innych produkcji audiowizualnych we współczesnej kulturze.

Prace naukowe

Rewolucja technologiczna zmienia obraz świata, przyspieszając zarówno przekaz informacji, jak i rozwój nauki, sztuki, kultury. Ekspansja nowych mediów, cyfrowych zapisów obrazu i dźwięku, nowoczesnych komputerów, błyskawicznego przesyłu danych zobowiązuje naukowców, twórców, archiwistów czy menedżerów artystycznych projektów do nowych działań. Działań, które będą wspomagać system edukacji i rozwój tzw. pamięci zbiorowej, społecznej. Dlatego na łamach serwisu audiowizualni.pl tworzony jest program Naukowa Biblioteka Audiowizualna, w której bezpłatnie udostępniane są prace naukowe.

Cyfryzacja

Naukowa Biblioteka Audiowizualna jest integralną częścią „Badań rynkowych w sferze kinematografii” i należącego do nich Projektu cyfryzacji prac naukowych o filmie, w ramach którego przeprowadzane są transformacje dokumentów papierowych, znajdujących się w repozytoriach, bibliotekach czy archiwach wyższych uczelni, na aktywne pliki cyfrowe. Prace w wersjach cyfrowych przekazywane są nieodpłatnie uczelniom.

 

Do współpracy zaproszeni są autorzy prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i profesorskich oraz artykułów naukowych.

Współfinansowanie PISF

Program powstał z inicjatywy Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne. Jego partnerem jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych. Praca zespołu dziennikarsko-dokumentacyjnego w zakresie badań rynku filmowego jest współfinansowana przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Szczegóły na stronie: www.audiowizualni.pl.

 

Na podstawie informacji KIPA

09.05.2013