KIPA Summit 2016 - Panel "Istotne zmiany w PO PISF 2017"

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zaprasza do wzięcia udziału w panelu „Istotne zmiany w PO PISF 2017, kóry odbędzie się 25 listopada 2016 podczas KIPA Summit 2016.

Panel „Istotne zmiany w PO PISF 2017”

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zaprasza na panel „Istotne zmiany w PO PISF 2017”, który poprowadzą Dyrektor PISFMagdalena Sroka, Izabela Kiszka-Hoflik, Pełnomocnik Dyrektora PISF Kierujący Działem Produkcji Filmowej. Panel odbędzie się w dniu 25 listopada (piątek) w godz. 14:30-15:30 w trakcie szkolenia KIPA Summit w Hotelu Brant przy ul. Równej 20, Wiązowna (ok. 20 km od Centrum na wschodnich obrzeżach Warszawy www.branthotel.pl). Osoby zainteresowane udziałem w niniejszym spotkaniu z PISF proszone są o wysłanie maila na adres: biuro@kipa.pl.

Udział w panelu „Istotne zmiany w PO PISF 2017” jest bezpłatny.

KIPA SUMMIT 2016 – nabór do 23 listopada 

KIPA zachęca również do wzięcia udziału w pozostałych panelach, warsztatach, wykładach, projekcjach odbywających się w ciągu dwudniowego szkolenia KIPA. Więcej informacji o warunkach udziału i programie: audiowizualni.pl/index.php/aktualnosci/9803-koprodukcje-miedzynarodowe-i-film-w-wirtualnej-rzeczywistosci-dwudniowe-szkolenia-kipa-summit-2016 . Tematem przewodnim będą koprodukcje międzynarodowe (m.in. analizy przebiegu produkcji na podstawie dwóch przykładów filmów „Marie Curie: The Courage of Knowledge” oraz „Já, Olga Hepnarová”, warsztaty prawne i praktyczne ćwiczenia na umowie koprodukcyjnej, wykłady prawno-podatkowe dot. VAT, podatku u źródła, przepływów finansowych między partnerami zagranicznymi). Nie zabraknie również dodatkowych paneli o współpracy producentów z PISF (m.in. możliwości dofinansowania, fundusze niemieckie, francuskie itd.), oraz wykładów i prezentacji o nowych technologiach realizacji filmów w wirtualnej rzeczywistości czyli jak produkować i jak zarabiać.

Zapisy na szkolenie KIPA są przyjmowane do 23 listopada. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie KIPA: audiowizualni.pl.

Informacja prasowa KIPA

21.11.2016