Warsztaty prawne KIPA

20 marca 2012 w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu organizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych i uruchomionych w 2012 roku warsztatów prawnych.

 

Warsztaty marcowe

Marcowe zajęcia poświęcone będą prawnym aspektom produkcji filmowej, a w szczególności „Włączeniu gotowych utworów/ przedmiotów praw pokrewnych do filmu”.

 

Eksperci prawa, specjalizujący się w zakresie rynku produkcji audiowizualnej, w tym filmowej, omówią najczęściej występujące problemy i nieporozumienia w tym zakresie.

 

Szczegółowe informacje o warsztatach, a także niezbędny do zgłoszenia udziału formularz znajduje się na stronie KIPA: www.audiowizualni.pl.

Cykl warsztatów prawnych

Marcowe spotkanie jest drugim z kolei w ramach cyklu warsztatów prawnych organizowanych przez KIPA cyklicznie, w każdy trzeci wtorek miesiąca. Nabór na poszczególne spotkania prowadzony jest odrębnie.

 

Informacje o kolejnych naborach będą ogłaszane na stronie www.audiowizualni.pl.

 

Cały cykl warsztatów skierowany jest do producentów audiowizualnych, producentów indywidualnych, kierowników produkcji oraz prawników praktykujących na co dzień w sektorze audiowizualnym.

 

Informacja prasowa

15.02.2012