Kolejne warsztaty prawne KIPA

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) zaprasza na kolejne warsztaty prawne, które odbędą się 15 maja 2012 w Warszawie.

Umowy z wykonawcami i współtwórcami filmu

Tematem najbliższego spotkania będą „Umowy z artystami wykonawcami oraz współtwórcami filmu”. Podczas warsztatów omówione zostaną najbardziej newralgiczne punkty umów zawieranych z artystami wykonawcami i współtwórcami filmu (m.in.: z aktorami, statystami, bohaterami filmów dokumentalnych, a także reżyserem, scenografem, operatorem czy kompozytorem) oraz ich prawne implikacje dla producenta. Poruszona zostanie także kwestia nabywania praw do filmu i jego promocji z wykorzystaniem wizerunków/nazwisk.

Zgłoszenia do 9 maja

Przewidywany czas trwania spotkania to około 4 h, rozpoczynając od godziny 10:00. Miejscem warsztatów jest budynek Millennium Plaza przy Alejach Jerozolimskich 123a, sala nr 14, w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów uczestnictwa, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.audiowizualni.pl. Wypełnioną ankietę zgłoszeniową należy wysyłać do 9 maja 2012 roku na adres: biuro@kipa.pl lub faxem na nr 22 840 59 01. O przyjęciu na cykl warsztatów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Na każde kolejne spotkanie w ramach cyklu warsztatów będzie organizowany osobny nabór.

 

Więcej informacji na stronie: www.audiowizualni.pl.

 

Informacja prasowa

25.04.2012