„Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego” wchodzi na rynek

Ruszyła sprzedaż, dofinansowanego przez PISF, „Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego”. Jako pierwszy, 5 lipca br., ukazał się IV tom cyklu zatytułowany „Prawo autorskie: zagadnienia praktyczne” autorstwa Michała J. Zabłockiego. Pozostałe tomy, napisane przez Kamila Przełęckiego (I i II) oraz Martę Nowakowską (III), są obecnie aktualizowane w związku ze zmianami na rynku kinematografii wywołanymi pandemią i ukażą się w kolejnych miesiącach. Cykl będzie sukcesywnie uzupełniany.

IV tom cyklu pozwala na rozpoznanie zagadnień związanych z prawem autorskim i jego stosowaniem w praktyce produkcji filmu fabularnego. Dedykowany jest kandydatom na studentów i studentom szkół filmowych, ale także młodym producentom i kierownikom produkcji oraz twórcom filmów fabularnych.

„Kompendium Produkcji Filmu Fabularnego” obejmuje wszystkie ważne elementy procesu tworzenia filmów. Na cykl wydawniczy składa się zestaw publikacji tworzonych przez praktyków i wykładowców szkół filmowych, autorów programów nauczania na kierunkach produkcji filmowej.

Doświadczenia największych instytucji filmowych i firm producenckich w połączeniu z praktyczną wiedzą osób odpowiedzialnych za konkretne produkcje i/lub etapy kształcenia w szkołach filmowych dały projekt zawierający kompleksową wiedzę na temat produkcji – od procesów organizacyjnych i finansowych (kompletny program nauczania na kierunkach produkcji), poprzez dystrybucję i prawo autorskie, po kodeks praw i obowiązków członków ekipy filmowej. Całość uzupełnia publikacja odnosząca się do podobnych aspektów, ale w kontekście fabularnego filmu krótkometrażowego. Więcej o projekcie na stronie: https://www.kpff.pl

O autorze IV tomu

Michał J. Zabłocki to wieloletni wykładowca szkól filmowych w Polsce, doświadczony kierownik produkcji wielu filmów i producent zajmujący się m.in. kwestiami wiążącymi prawo autorskie i aspekty praktyczne produkcji i dystrybucji. Kierował wieloma instytucjami, m.in. Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu (1989–91), Agencją Producentów Filmowych (2004–06), SF Montevideo sp. z o.o. (1991–2011). Był zastępcą dyrektora ds. programowych w IF „Silesia-Film”. Kształcił studentów w WRiTV UŚ (1989–2009) oraz w ROE, WSR, WSF i Akademii Koźmińskiego. Członek SFP i Polskiej Akademii Filmowej.

Współpracuje jako ekspert z PISF oraz z MKiDN w programie „Film”. Kierownik „Wytwórni scenariuszy” w WFDiF (od 2015). Autor książek: „Filmujemy na wideo”, „Angielsko-polski słownik terminów filmowych”, „Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce” oraz „Scenariusz filmu Trick i jego geneza”. Publikuje w magazynach Film&TV Kamera oraz FilmPRO oraz współprowadzi warsztaty związane m.in. ze stosowaniem prawa autorskiego i innych przepisów w produkcji filmowej.

08.07.2020