Komunikat Komitetu Organizacyjnego

Komitet Organizacyjny, reprezentujący siedem instytucji współorganizujących i współfinansujących Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na podstawie przyjętego regulaminu organizacyjnego, podjął uchwałę o wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o powołanie Michała Chacińskiego na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu na lata 2011-2013.

 

Komitet Organizacyjny zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej, przebiegiem jej prac i głosowań oraz oceną kandydatów. Komisja stosunkiem głosów 4:3 rekomendowała Komitetowi Janusza Wróblewskiego. Stało się to jednak w efekcie dopiero trzeciego głosowania. W dwóch wcześniejszych dwaj kandydaci uzyskali identyczną liczbę głosów. W związku z tym, Komitet po zapoznaniu się z ich pisemnymi koncepcjami rozwoju Festiwalu oraz po spotkaniu z Januszem Wróblewskim, postanowił zaprosić na rozmowę także Michała Chacińskiego.

 

Koncepcja Michała Chacińskiego została uznana przez członków Komitetu Organizacyjnego za nowoczesną, otwartą na świat i młode pokolenia twórców, krytyczną, jednocześnie adekwatną do możliwości finansowych Festiwalu. Świadczyła także o obszernej wiedzy kandydata o współczesnym polskim i europejskim kinie. Zdaniem organizatorów, koncepcja Michała Chacińskiego najlepiej odpowiada oczekiwaniom co do nowego kształtu programowego FPFF
w Gdyni.

 

Ostatecznie, mając na względzie znaczenie tej funkcji dla przyszłości Festiwalu, Komitet Organizacyjny odpowiedzialny za jego kształt i przebieg, jednogłośnie podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o powołanie Pana Michała Chacińskiego na dyrektora artystycznego FPFF w Gdyni.

 

Organizatorzy Festiwalu dziękują wszystkim kandydatom za udział w Konkursie.

 

Komitet Organizacyjny FPFF w Gdyni

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Miasto Gdynia, Samorząd Województwa Pomorskiego, Telewizja Polska SA, Canal + Cyfrowy Sp. z o.o., Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Pomorska Fundacja Filmowa.

15.02.2011