Komunikat Komitetu Organizacyjnego FPFF

Warszawa, dnia 10 lutego 2011 roku

 

Komunikat Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 

10 lutego 2011 roku w Warszawie Komitet Organizacyjny FPFF w Gdyni spotkał się z panem Januszem Wróblewskim, rekomendowanym przez Komisję Konkursową kandydatem na dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

 

Członkowie Komitetu zapoznali się z protokołem Komisji Konkursowej, pisemnymi koncepcjami rozwoju festiwalu przedstawionymi przez pana Janusza Wróblewskiego i pana Michała Chacińskiego oraz odbyli spotkanie z panem Januszem Wróblewskim.

 

Po spotkaniu Komitet zadecydował, że podejmie decyzję w sprawie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie dyrektora artystycznego FPFF w Gdyni dopiero po spotkaniu się z panem Michałem Chacińskim, który w postępowaniu konkursowym uzyskał drugą w kolejności (o jeden głos mniej) liczbę głosów.

 

Spotkanie to odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.

 

Komitet Organizacyjny FPFF w Gdyni

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Miasto Gdynia, Samorząd Województwa Pomorskiego, Canal + Cyfrowy Sp. z o.o, Telewizja Polska SA, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Pomorska Fundacja Filmowa

11.02.2011