Komunikat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Działając na podstawie §20 oraz §22 umowy nr DPF-6441/2010 z dnia 28 lipca 2011 roku o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmu fabularnego „Pokłosie”, Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie w dniu 19 marca 2013 roku odstąpił od niej w całości z powodu nienależytego wykonywania zobowiązań umownych przez producenta Apple Film Production Sp. z o.o.

27.03.2013