Nowy dyrektor artystyczny

Warszawa, dnia 1 lutego 2011 roku

Komunikat Komitetu Organizacyjnego 36. FPFF w Gdyni w sprawie konkursu na dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

 

W dniu 1 lutego 2011 roku Komisja Konkursowa w składzie: Sławomir Idziak (przewodniczący), Andrzej Jakimowski (wiceprzewodniczący), Mirosław Bork, Jan Kidawa-Błoński, Maciej Nowak, Dorota Ostrowska-Orlińska, Jacek Żakowski, po zapoznaniu się z przedłożonymi pisemnymi koncepcjami rozwoju Festiwalu oraz po przesłuchaniu 9 z 10 kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, tj. Michała Chacińskiego, Michała Jerzego Dudziewicza, Hanny Kosińskiej-Hartowicz, Piotra Mareckiego, Ewy Mazierskiej, Kornela Miglusa, Radosława Piwowarskiego, Marka Sokołowskiego i Janusza Wróblewskiego,

 

postanowiła rekomendować Komitetowi Organizacyjnemu Janusza Wróblewskiego na stanowisko dyrektora artystycznego.

 

Komitet Organizacyjny, po zapoznaniu się z przedstawioną przez kandydata wizją rozwoju artystycznego Festiwalu i związanymi z nią wymaganiami finansowymi, na podstawie §5 pkt 6 Regulaminu FPFF w Gdyni, podejmie decyzję w formie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie go na trzyletnią kadencję.

 

Członkowie Komisji Konkursowej – obok koncepcji Janusza Wróblewskiego – docenili także kandydaturę i uznali za bardzo interesującą wizję rozwoju Festiwalu przedstawioną przez Michała Chacińskiego.

 

W załączeniu komunikat Komisji Konkursowej.

 

Komitet Organizacyjny 36. FPFF w Gdyni

 

 

Komunikat Komisji Konkursowej z dnia 1 lutego 2011 roku

 

Komisja Konkursowa powołana do udzielenia rekomendacji kandydatowi na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w składzie: Sławomir Idziak (przewodniczący), Andrzej Jakimowski (wiceprzewodniczący), Mirosław Bork, Jan Kidawa-Błoński, Maciej Nowak, Dorota Ostrowska-Orlińska, Jacek Żakowski po zapoznaniu się z przygotowanymi przez kandydatów koncepcjami programowymi FPFF w Gdyni na najbliższe trzy lata oraz po spotkaniach z kandydatami zdecydowała o rekomendowaniu Komitetowi Organizacyjnemu FPFF w Gdyni pana Janusza Wróblewskiego na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

 

Sławomir Idziak
Przewodniczący Komisji Konkursowej

01.02.2011