Komunikat w sprawie Programów Operacyjnych na rok 2019

17 stycznia br. Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2019, pomimo przedłożenia przez Dyrektora Radosława Śmigulskiego 30 listopada 2018, nie zostały zatwierdzone przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Za przyjęciem PO 2019 głosowało pięciu członków Rady: Jacek Bromski, Andrzej Bubeła, Andrzej Jakimowski, Krzysztof Turkowski oraz Mateusz Matyszkowicz. Przeciwko głosowali: Rafał Wieczyński, Igor Ostrowski, Jarosław Szoda, Tomasz Dąbrowski i Zbigniew Żmigrodzki.

18 stycznia br. udało się osiągnąć kompromis pomiędzy Dyrektorem PISF a Radą. Instytut wyraża przekonanie, że w przyszłym tygodniu uda się zatwierdzić Programy Operacyjne na rok 2019.

Równocześnie informujemy, iż sesje w programie Produkcja filmowa planowane są w następujących terminach:

  • Sesja I: 4.02.2019 – 17.02.2019
  • Sesja II: 20.05.2019 – 27.05.2019
  • Sesja III: 2.09.2019 – 9.09.2019

Sesja w programach Edukacja filmowa i Upowszechnianie kultury filmowej planowana jest w terminie:

  • Sesja I: 18.02.2019 – 3.03.2019

Sesje w programie Rozwój kin planowane są w terminach:

  • Sesja I: 18.02.2019 – 3.03.2019
  • Sesja II: 10.06.2019 – 16.06.2019

Rozpoczęcie naboru w programie Promocja polskiego filmu za granicą planowane jest w dniu 4.02.2019 w trybie ciągłym za wyjątkiem Priorytetu II: Dystrybucja polskiego filmu za granicą. 

W priorytecie II: Dystrybucja polskiego filmu za granicą wnioski o dofinansowanie składa się w Instytucie w czterech sesjach:

  • Sesja I: do 25.02.2019
  • Sesja II: do 27.05.2019
  • Sesja III: do 2.09.2019
  • Sesja IV: do 12.11.2019

Terminy sesji zostaną ostatecznie potwierdzone po zaakceptowaniu Programów Operacyjnych przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Radosław Śmigulski                                                                                                                                                  Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


18.01.2019