Konferencja Eurimages "MISSing CREATIVITY"

16 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja Eurimages „MISSing CREATIVITY. Gender equality in the European Film Industry: Focus on Poland and Beyond” zorganizowana we współpracy z EWA Network i Stowarzyszeniem Kobiet Filmowców. Spotkanie poświęcone będzie pozycji kobiet w przemyśle filmowym.

Twórczy potencjał kobiet w polskim kinie

Eurimages zaprasza polskich filmowców i profesjonalistów filmowych do wymiany know-how oraz własnych doświadczeń. Poszukajmy wspólnie świeżych pomysłów na to, jak lepiej wykorzystać twórczy potencjał kobiet w filmie! – piszą organizatorki wydarzenia.

Konferencja: wyniki badań oraz dyskusje

Konferencję MISSing CREATIVITY otworzy Isabel Castro, wicedyrektorka Eurimages, która zaprezentuje badania funduszu dotyczące udziału kobiet w europejskiej branży filmowej. Następnie Ewa Puszczyńska, producentka m.in. „Idy”, opowie o celach EWA, European Women’s Audiovisual Network, w której działania jest zaangażowana, a niedawno została jej wiceprezeską. Francine Raveney, dyrektorka PR w EWA Network, przedstawi najnowszy raport EWA „Where are the Female Directors in European Films”. Z kolei pozycję kobiet w polskiej kinematografii przybliży dr hab. Monika Talarczyk-Gubała, prof. Szkoły Filmowej w Łodzi, współpracowniczka Krytyki Politycznej. Po omówieniu faktów i liczb będzie możliwość dyskusji z panelistkami i panelistami o pomysłach na rozwiązania, które pomogłyby zwiększyć rolę kobiet w polskim przemyśle filmowym. W spotkaniu udział wezmą reżyserki: Anna Kazejak i Anna Jadowska oraz producenci: Jerzy Kapuściński, Artur Wyrzykowski i Ewa Puszczyńska, rozmowę moderować będzie Irena Strzałkowska, producentka i polska przedstawicielka w Eurimages.

Fundusz Eurimages

Eurimages to fundusz wspierający kino europejskie, który powstał w roku 1988 w ramach Rady Europy. Polska jest członkiem Eurimages od 1991 r. Fundusz wspiera głównie działalność koprodukcyjną, a także dystrybucję oraz rozpowszechnianie utworów audiowizualnych. Od 2012 r. Eurimages podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz równości płci w europejskim przemyśle filmowym. Więcej informacji  na stronie www.coe.int/t/dg4/eurimages/Gender/Gender_en.asp

European Women’s Audiovisual Network

EWA, European Women’s Audiovisual Network – stowarzyszenie zainicjowane w 2010 r., a w obecnym kształcie działające od 2013 r., zrzesza pro-kobiece organizacje z sektora audiowizualnego, organizuje szkolenia, konferencje, debaty i przeprowadza badania dotyczące położenia kobiet w europejskim przemyśle filmowym. Więcej informacji: www.ewawomen.com.

Stowarzyszenie Kobiet Filmowców

Stowarzyszenie Kobiet Filmowców powstało w 2014 r. Główna aktywność SKF skupia się na celach oświatowo-kulturalnych i edukacyjnych, a przede wszystkim na wspieraniu karier zawodowych kobiet filmowców oraz propagowaniu ich twórczości Więcej: www.stokf.pl. Konferencja będzie prowadzona w dwóch językach: angielskim i polskim. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie SKF.

Bezpłatny udział

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację przez stronę http://stokf.pl/?page_id=64.  

Wydarzenie odbędzie się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie 16 grudnia (piątek) w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Sali Laboratorium, budynek Arsenału, w godzinach od 11:45 do 16:00.

Zorganizowanie konferencji jest możliwe dzięki wsparciu partnerów: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Kino Lab, Krytyka Polityczna, No Women No Art, Qchnia Artystyczna, Kino Muza i Fundacja Reflector.

Informacja prasowa

06.12.2016