Konferencja: Film i inne media w nowej podstawie programowej

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Zarząd Główny oraz Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie zapraszają do udziału w Konferencji „Film i inne media w nowej podstawie programowej”, która odbędzie się 10 czerwca 2017 roku w Warszawie w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do: nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze, bibliotekarzy, dyrektorów szkół, dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli.

Wykładowcami są autorzy podstawy programowej, którzy zaprezentują rozporządzenie MEN w sprawie nowej podstawy programowej, a także specjaliści w dziedzinie filmu i innych mediów, którzy przybliżą, jak mówić o filmie na lekcjach języka polskiego i przedstawią, jakie zalety i zagrożenia wynikają z innych mediów.

Organizatorzy zapewniają praktyczne materiały dydaktyczne z zakresu edukacji filmowej.

Program konferencji:

9:30-10:00 – Rejestracja uczestniczek i uczestników.

10:00-10:15 – Rozpoczęcie Konferencji – Maria Gudro-Homicka, Przewodnicząca Zarządu Głównego SNaP-u oraz Marek Kaczkowski, Dyrektor Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie.

10:15-10:30 – Planowane wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej.

10:30-11:00 – Filozofia nowej podstawy programowej – prof. Andrzej Waśko, koordynator zespołu ds. opracowania nowej podstawy języka polskiego.

11:00-12:00 – Nowa podstawa programowa – nowe wyzwanie dla nauczycieli języka polskiego.

  • Szkoła podstawowa, język polski dla klas IV-VIII – dr Wioletta Kozak, współautorka nowej podstawy programowej języka polskiego dla szkoły podstawowej, liceum, technikum i szkoły branżowej I i II stopnia,  kierownik Wydziału Egzaminu Maturalnego, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca; udział w Projekcie ,,Wdrażanie systemu informatycznego do e-oceniania”, prowadzonego przez CKE w Glasgow, Szkocja 2013; udział w programie ,,Uczenie się przez całe życie”, wizyta studyjna organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
  • Szkoły ponadpodstawowe – Beata Sieradzka, współautorka nowej podstawy programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych, nauczyciel języka polskiego na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, doradca zawodowy, tutor.

12:20–13:20 – Praktycznie o edukacji filmowej – wykład z wykorzystaniem filmu animowanego „Piotruś i wilk” w reżyserii Suzie Templeton i prezentacji multimedialnej – Barbara Klimczak, kulturoznawczyni, polonistka, trenerka wolności i praw człowieka, współautorka podręczników do języka polskiego.

13:20-13:40 – Kino przyszłości, media przyszłości – Marek Kaczkowski, Dyrektor Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie.

13:40-14:10– Projekcja filmu krótkometrażowego Offline w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego.

14:30-15:00 – Prawda i fałsz o edukacji medialnej – Małgorzata Bazan, nauczycielka LO im. Klementyny Hoffmanowej, współautorka EDUPLATFORMY, konsultantka merytoryczna Fundacji Akcja Animacja,  we współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska autorka cyklów scenariuszy lekcji w zakresie edukacji medialnej.

15:00-16:00 – Konstruktywne i ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w wirtualnej przestrzeni – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zgłoszenia na konferencję

Aby wziąć udział w konferencji, należy odesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na adres: mmolenda@lekcje.info.pl do 25 maja.

Informacja prasowa 

04.04.2017