Kultura 2.0: Świadomi mediów

edukacja filmowa 2.0

Michał Chaciński, Maciej Jakubczyk, Vincent Deville i Anna Sienkiewicz-Rogowska (PISF). Fot. Katarzyna Piądkowska

 

W dniach 27-29 października w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego odbyła się konferencja z cyklu Kultura 2.0 – tym razem pod hasłem „Świadomi mediów”.

 

Jednym z dyskutowanych zagadnień była edukacja filmowa, której poświęcono m.in. panel „Kadry, które kształcą”, moderowany przez krytyka i publicystę filmowego, dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Michała Chacińskiego. Przedstawiciele PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, British Film Institute, francuskiej Cinemateque oraz Stowarzyszenia Nowe Horyzonty prezentowali swoją działalność w zakresie pracy edukacyjnej polegającej na przybliżaniu teoretycznych i praktycznych tajników wiedzy o filmie.

Koalicja dla Edukacji Filmowej

Anna Sienkiewicz-Rogowska z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej mówiła o powołanej niedawno z inicjatywy PISF Koalicji dla Edukacji Filmowej: – Jako Koalicja mamy misję do spełnienia. Chcemy przybliżyć wszystkim młodym ludziom i osobom, które pracują na rzecz edukacji młodych ludzi, wszystko, co jest związane z praktycznym odbiorem filmu, z jego tworzeniem, tak aby udowodnić, że film jest pełnoprawnym tekstem kultury i istnieje dla niego miesjce w szkole obok dzieł literatury, malarstwa i innych sztuk.

Technologia jako narzędzie

British Film Institute edukację dzieci opiera na zasadzie „3K” – kultura, kreatywność i krytyczne podejście. – Technologia jako narzędzie, pomimo wszelkich niebezpieczeństw, może pozytywnie wpływać na wiele rzeczy – mówiła Caren Willig z British Film Institute. – Dzieci każdego dnia konfrontowane są z zalewem treści płynących z ekranów. Zadaniem edukatorów jest wykorzystanie tych treści jako narzędzia i nauczenie dzieci krytycznego i kreatywnego podejścia do przekazów medialnych.

Film jako impuls

Maciej Jakubczyk ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, które włączyło się do Koalicji dla Edukacji Filmowej, zauważył: – (…) oglądanie i tworzenie filmu jest jednym z bardziej fantastycznych narzędzi, żeby na szeroką skalę skłonić czy dzieciaki, czy młodzież, czy dorosłych do tego, żeby wyrazić treści, które są często zbyt intymne, by wypowiedzieć je tak po prostu.

Postawa nauczyciela

– Sposobem na namówienie przeciętnego gimnazjalisty, licealisty do tego, żeby chciał obejrzeć film, który wydaje mu się na początku za trudny jest to, żeby do przedprojekcyjnej prelekcji zobowiązała się odpowiednia osoba – mówił Maciej Jakubczyk. – Osoba, która będzie z jego bajki z jednej strony, a z drugiej – będzie autorytetem. Zauważyliśmy, że ideałem jest coś pomiędzy postawą polonisty, a wf-isty. To jest taki język, który rzeczywiście ma szansę do uczniów trafić.

Polska nieznana

W ramach panelu zatytułowanego „Polska nieznana” odbyło się osiem prezentacji projektów prowadzonych przez nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury. Wśród nich znalazły się dwie inicjatywy związane z Filmoteką Szkolną, przedsięwzięciem edukacyjnym PISF: Dyskusyjny Klub Filmowy „RejMovie” prowadzony przez Tomasza Sowińskiego dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej oraz 3-letni program edukacji medialnej realizowany przez Karolinę Haka-Makowiecką w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Bednarskiej w Warszawie.

Kultura 2.0

Zaproponowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny termin odwołuje się do powstania nowego obiegu kultury, wywołanego powstaniem mediów cyfrowych oraz oferowanymi przez nie możliwościami. W nowym modelu kultury zmienia się również rola odbiorcy, który dzięki dostępnym narzędziom, może stać się jej współautorem. Termin nawiązuje do pojęcia Web 2.0, opisującego serwisy internetowe, w których zasadniczą rolę odgrywają ich użytkownicy i wygenerowana przez nich treść.

Świadomi mediów

Głównym tematem konferencji Kultura 2.0 było miejsce kultury oraz idee edukacji medialnej w świecie zdominowanym przez media cyfrowe. – Wielość możliwości, jakie dają Internet i nowoczesne technologie jest niesamowita, ale może też wywoływać zagubienie. Doszliśmy do takiego punktu, w którym musimy zmienić sposób myślenia o różnorodności – mówił dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Michał Merczyński.

Edukacja medialna

Na konferencję zaproszono przedstawicieli mediów, instytucji kultury, socjologów, artystów, animatorów kultury oraz nauczycieli, wśród których znaleźli się m.in. minister edukacji narodowej, Katarzyna Hall, profesor edukacji medialnej University of London, Andrew Burn i przedstawiciel Institut National de l’Audiovisuel, Roei Amit. Obrazowali oni stan edukacji medialnej w Polsce i zagranicą, dzielili się swoimi doświadczeniami, a także prezentowali projekty dotyczące edukacji filmowej.

 

Więcej o konferencji www.kultura20.pl.

Więcej o Koalicji dla Edukacji Filmowej www.koalicjafilmowa.pl.

Więcej o Filmotece Szkolnej www.filmotekaszkolna.pl.

31.10.2011