Konferencja „Medycyna w filmie i teatrze”

Konferencja będzie poświęcona szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Organizatorzy uznali temat za niezwykle interesujący oraz zwracają uwagę, że zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują. Nadchodzące wydarzenie jest drugim z serii spotkań naukowych poświęconych związkom medycyny z kulturą i sztuką. Poprzednie spotkanie dotyczyło związków medycyny i literatury pięknej.

Zgłoś swój udział

Organizatorzy konferencji zachęcają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji. Swój udział można zgłosić, wysyłając zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, adres korespondencyjny i e-mailowy, afiliację oraz abstrakt w języku polskim (150–300 słów) na adres: sjosekretariat@wum.edu.pl do dnia 15 lipca 2016 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do 1 września 2016 r.

Wybrane materiały z konferencji zostaną opublikowane w formie monografii. Wszyscy prelegenci otrzymają od organizatorów tom monograficzny „Literatura piękna i medycyna” pod red. Macieja Ganczara i Piotra Wilczka.

Organizatorzy

Organizatorami konferencji są Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales. Konferencja odbędzie się przy współpracy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej objął patronat nad wydarzeniem.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://sjo.wum.edu.pl/content/medycyna-w-filmie-i-teatrze-zaproszenie-na-konferencje.

Informacja prasowa

26.01.2016