Konferencja naukowa na UW

7 maja 2012 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja naukowa „POPprawo, czyli jak film wpływa na wizerunek prawa i prawników”.

 

Konferencja jest otwarta dla wszystkich, którzy interesują się filmem. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia: w jakim stopniu film odzwierciedla potoczne wyobrażenia o prawie i sprawiedliwości, czy zdarzało się, że film wpływał na zmianę przepisów prawa, dlaczego w Polsce gatunek „courtroom drama” nie jest tak popularny jak w Stanach Zjednoczonych czy Polacy zdają sobie sprawę z różnic między polskim systemem prawa a common law, jak powstaje film prawniczy w Polsce.

Goście i pokaz filmu

Zaproszeni goście przedstawią problem z różnych punktów widzenia. Są nimi wykładowcy uniwersyteccy – filmoznawczyni dr Barbara Giza oraz prawnicy: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń i dr Jarosław Kuisz. Po panelu dyskusyjnym odbędzie się spotkanie z mec. Krzysztofem Piesiewiczem – scenarzystą m.in. „Krótkiego filmu o zabijaniu”, a także pokaz tego filmu. Konferencja odbędzie się w godzinach 17.00 – 18.30.

ELSA

Organizator konferencji, ELSA, jest największą na świecie, niezależną, niepolityczną i działająca w celach niezarobkowych organizacją zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników. Obecnie składa się z około 30 tysięcy członków z 41 krajów Europy. ELSA w Polsce jest obecna na 17 wydziałach prawa i administracji w 15 ośrodkach akademickich. Grupa Lokalna ELSA Warszawa tworzy silny i bardzo dobrze zorganizowany zespół, realizujący co roku liczne inicjatywy i projekty, w tym konferencje naukowe – zawsze na najwyższym poziomie.

 

Więcej informacji na stronie: www.elsa.wpia.uw.edu.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

27.04.2012