Konferencja naukowa Sztuka i Polityka - Kino, Film

Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Sztuka i Polityka – Kino, Film” zapraszają do udziału w spotkaniu i dyskusji badaczy naukowo zajmujących się związkami sztuki i polityki: politologów, socjologów, kulturoznawców, filmoznawców, filozofów, filologów oraz praktyków: dziennikarzy piszących o kinie oraz filmowców.

 

„Sztuka i polityka – Kino, Film” jest drugą z cyklu konferencji na temat związków pomiędzy szeroko rozumianą sztuką i polityką. W ramach konferencji zaplanowane są dyskusje panelowe, przedstawienie multimedialne autorstwa Marka Jezińskiego oraz debata pt. „Koniec polityki w filmie?”, w której udział weźmie Krzysztof Zanussi.

 

Sesje konferencyjne dotyczyć będą następujących kwestii, związanych z problematyką relacji zachodzących pomiędzy filmem i polityką:

  • kino i film jako fenomeny społeczne
  • kino i film w paradygmacie studiów kulturowych
  • kino w służbie ideologii i polityki
  • kino i film a tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego
  • kino i film w działaniu politycznym.

Organizatorzy planują wydanie materiałów konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji naukowej. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK w Toruniu i odbędzie się w dniach 20-21 października 2010 r.  w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Do 20 września można nadsyłać zgłoszenia, natomiast do 11 listopada należy nadesłać pisemną wersję przedstawianego artykułu.

 

Konferencja powstaje przy współudziale Kina Centrum w Toruniu oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy: www.popfilm2010.umk.pl.

20.07.2010