Konferencja naukowa "Wideo w sztukach wizualnych"

Do 25 listopada trwa nabór referatów na konferencję naukową „Wideo w sztukach wizualnych”. Spotkanie odbędzie sie w dniach 21-22 lutego w lubelskiej galerii „Labirynt”.

Film eksperymentalny i technika wideo w sztuce współczesnej

Konferencja skierowana jest do naukowców, studentów, badaczy kultury, kuratorów, krytyków sztuki, filozofów i artystów oraz osób zainteresowanych filmem eksperymentalnym i techniką wideo w sztuce współczesnej. Celem konferencji jest próba ujęcia różnorodności zastosowań wideo w sztuce oraz poddanie refleksji potencjału artystycznego tego medium. Organizatorów interesuje zarówno podejście historyczne, problemowe, jak i badania skupiające się na twórczości poszczególnych artystów.

Kierunki rozwoju kultury wizualnej

Technika wideo nieprzerwanie od lat 60. XX wieku jest medium coraz powszechniej stosowanym przez artystów sztuk wizualnych i stanowi niegasnące źródło inspiracji dla twórców każdej kolejnej dekady. Artyści testują możliwości przekazu związane z użyciem kamery, manipulują obrazem i dźwiękiem, każdorazowo wykorzystując projekcje w indywidualny sposób. Różnice w posługiwaniu się tym medium zaczynają się na poziomie wyboru sprzętu, poprzez metodę filmowania i montaż, po wybór miejsca i sposobu prezentacji pracy. Możliwości, jakie daje wykorzystanie w sztuce współczesnej techniki wideo, wciąż się poszerzają. Przed teoretykami pojawia się potrzeba śledzenia tego procesu, który stanowi interesujące źródło badań nad kierunkiem rozwoju kultury wizualnej.

Proponowane zagadnienia:

  • techniki wideo
  • film, telewizja, wideo
  • found footage
  • projekcje w przestrzeni publicznej
  • telefon komórkowy jako narzędzie artysty
  • long durational films/never ending films
  • wideo performance

Zgłoszenia: do 25 listopada 2013 roku – tytuł referatu, abstrakt (200 słów) oraz krótką informację o sobie należy przesłać na adres: konferencja@labirynt.com.

 

Więcej informacji: www.labirynt.com.

06.11.2013