Konferencja o edukacji medialnej na UW

23 listopada 2012 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja „Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków”. Jednym z organizatorów wydarzenia jest PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Stan edukacji audiowizualnej i medialnej

Celem konferencji jest rozpoznanie stanu edukacji audiowizualnej i medialnej w świecie i dyskusja nad możliwymi działaniami w Polsce. Konferencja będzie spotkaniem teoretyków i praktyków edukacji audiowizualnej i medialnej. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione na żywo i on-line referaty z Holandii, Niemiec, Pakistanu, Rosji, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, referat poświęcony polityce Unii Europejskiej w tej dziedzinie oraz pięć referatów i dyskusja przedstawiające badania i prognozy przyszłości edukacji audiowizualnej i medialnej w Polsce. Wstęp na konferencję jest wolny.

 

Jeden z paneli konferencji „Polska – wyniki badań i spojrzenie w przyszłość” poprowadzi Beata Chmiel, pełnomocnik dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. badań i rozwoju.

Program Edukacji Medialnej i Audiowizualnej ze wsparciem PISF

Celem Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej jest przeprowadzenie badań na temat edukacji medialnej i audiowizualnej w Polsce, na podstawie których eksperci przygotują nowe programy edukacji każdego szczebla. Nad 10-letnim projektem PEAM pracują wspólnie PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. Projekt „Wykonanie fazy przygotowawczej etapu I projektu PEAM (Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej)” jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie: www.come.uw.edu.pl/peam.

 

Na podstawie materiałów organizatora opracowała Paulina Bez

21.11.2012