Konferencja "O poprawie polskiego kina"

W dniach 27 i 28 maja w Pałacu Kazimierzowskim odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem „O poprawie polskiego kina”.

Tematyka konferencji

Konferencja będzie dotyczyć polskiego i zagranicznego kina gatunkowego oraz możliwości adaptacji ogólnych wzorców kina gatunków do warunków polskich.

 

Punktem odniesienia dla referujących będzie opracowany przez organizatorów manifest. Oba dni konferencji zostaną uzupełnione dyskusjami panelowymi z udziałem twórców filmowych oraz krytyków. Wśród nich znajdą się m.in.: Paweł Borowski, Eugeniusz Korin, Grzegorz Królikiewicz, Borys Lankosz, Janusz Majewski, Przemysław Nowakowski, Paweł Sala oraz Paweł T. Felis, Rafał Marszałek, Tomasz Raczek, Michał Walkiewicz i Andrzej Werner.

 

Pałac Kazimierzowski znajduje się na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przemieście 26/28.

 

Manifest organizatorów oraz program konferencji można znaleźć na literatura20.pl/o-poprawie-polskiego-kina.

22.05.2013