Konferencja prasowa 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni

7 września w warszawskim kinie Kultura odbyła się konferencja prasowa 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni. W konferencji udział wzięli: Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Magdalena Sroka, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Michał Oleszczyk, Dyrektor Artystyczny Festiwalu oraz Leszek Kopeć, Dyrektor Festiwalu.

41. Festiwal Filmowy w Gdyni

„Przyszłość kinematografii polskiej widzę świetlaną. W roku 2005, kiedy wprowadzaliśmy ustawę o kinematografii, powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z poważnym kryzysem w polskim kinie ze względu na brak solidnego mecenatu państwowego. Dzisiaj produkujemy 40-50 tytułów rocznie i jest z czego wybierać” – mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Sellin. „Cieszę się, że po raz kolejny udaje nam się festiwal w Gdyni zorganizować i życzę polskim twórcom wielu sukcesów” – dodał.

Święto polskiej kinematografii po raz pierwszy ze strefą Industry

„Dla nas festiwal w Gdyni ma charakter wyjątkowy. Jest to największe święto polskiej kinematografii, skoncentrowane tylko na prezentacji polskiego kina. Po raz pierwszy uruchamiamy strefę Industry, w ramach której organizowane są wydarzenia skierowane do twórców i producentów. Jednym z elementów strefy będzie m.in. Forum Współpracy Polsko-Francuskiej. Jest nam niezmiernie miło, że najwyżsi przedstawiciele CNC przyjadą do Gdyni, aby zaprezentować polskim producentom możliwości pozyskiwania środków finansowych z programu Le Monde przeznaczonego dla koprodukcji międzynarodowych. Podczas festiwalu odbędzie się również posiedzenie Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego. Te spotkania są wyrazem tego, że nasi europejscy partnerzy czekają na polskich producentów. Liczymy na to, że wywołają one wśród przedstawicieli naszej branży większe zainteresowanie, związane z pozyskiwaniem funduszy z innych źródeł europejskich. W trakcie strefy Industry zaprezentujemy środowisku wstępne założenia do Programów Operacyjnych na rok przyszły” – podkreśliła Dyrektor PISF Magdalena Sroka.

Jury

Jednym z najważniejszych punktów konferencji była prezentacja składów jurorskich, które będą w tym roku oceniać filmy zakwalifikowane do konkursów. Do Konkursu Głównego zgłoszono 45 filmów, do Innego Spojrzenia – 14. W Konkursie Głównym na 16 filmów znalazło się aż siedem debiutów i dwa drugie filmy. W Konkursie Inne Spojrzenie biorą udział cztery tytuły: jeden debiut i trzy drugie filmy. Osiem filmów z Konkursu Głównego i dwa z Innego Spojrzenia będą miały w Gdyni swoją polską premierę. Do Konkursu Młodego Kina zakwalifikowało się 13 filmów z trzech szkół filmowych, do Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych trzy filmy ze Studia Munka Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz dziewięć produkcji niezależnych. Filmy oceni także Jury Młodych – laureaci konkursu Skrytykuj! organizowanego w ramach Filmoteki Szkolnej.

16 filmów w Konkursie Głównym oceni Jury w składzie:

 • Filip Bajon (przewodniczący),
 • Lenny Abrahamson,
 • Magdalena Górka,
 • Bartosz Karczyński,
 • Ola Maślik,
 • Łukasz Orbitowski,
 • Kinga Preis,
 • Gary Yershon.

Jury Konkursu Inne Spojrzenie:

 • Monika Strzępka (przewodnicząca),
 • Elżbieta Benkowska,
 • Marcin Bortkiewicz.

Jury Konkursu Młodego Kina i Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych:

 • Agnieszka Smoczyńska (przewodnicząca),
 • Mateusz Damięcki,
 • Andrzej Krakowski,
 • Adam Palenta,
 • Małgorzata Potocka.

Listy filmów zakwalifikowanych do konkursów:

Gala 9. Nagród PISF

„Dla PISF szczególnym wydarzeniem jest Gala Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Po raz 9. nagrodzimy osoby i instytucje zaangażowane w upowszechnianie wiedzy i kultury filmowej: organizatorów festiwali i innych wydarzeń filmowych, animatorów kultury, twórców projektów edukacji filmowej, krytyków filmowych. Ich codzienna praca jest dla nas niezmiernie ważna. Bez ich zaangażowania nie byłoby takiej popularności polskiego kina czy sukcesu frekwencyjnego polskich filmów” – powiedziała Magdalena Sroka.

Gala 9. Nagród PISF odbędzie się we wtorek 20 września, o godz. 21.00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni (Nowa Scena). 

Wydarzenia towarzyszące

Michał Oleszczyk, Dyrektor Artystyczny przedstawił na konferencji bogaty program festiwalu i wydarzenia towarzyszące, wśród których znalazły się m.in. warsztaty dla młodzieży szkolnej organizowane przez Filmotekę Narodową przy wsparciu PISF oraz debaty i panele dyskusyjne. W trakcie festiwalu w Gdyni odbędą się m.in.:

 • Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbywające się w tym roku pod hasłem „Fokus na młodych”,
 • Panel dyskusyjny PKO Banku Polskiego „Kultura filmowa jako narzędzie budowania wizerunku Polski na świecie”,
 • Debata Narodowego Centrum Kultury Filmowej „Kultura filmowa w Polsce”,
 • Panel wydawnictwa PWSFTviT i Filmoteki Narodowej o przedwojennej polskiej kinematografii i promocja książki profesora Edwarda Zajička „Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej. Tom 1. Kinematografia wolnorynkowa w latach 1896-1939” oraz studium przypadku: Eksperymenty początków kina dźwiękowego – rekonstrukcja „Halki”,
 • Gdynia Industry,
 • Warsztaty TorinoFilmLab,
 • Wizjoner i kaskader – warsztat z autorem zdjęć Andrzejem J. Jaroszewiczem,
 • Debata „Elle”: Kobiety w kinie – jak się przebić w męskim świecie?,
 • Spotkanie z twórcami i producentami. Ogłoszenie wyników programu „Cyfrowa strefa twórców”.

Minister Sellin zapowiada projekt ustawy o zachętach podatkowych

„W Ministerstwie zastanawiamy się nad kolejnymi elementami, które umożliwią rozwój kinematografii. Dopracowujemy projekt ustawy o zachętach podatkowych dla producentów filmowych w Polsce. Nasz kraj jest jednym z ostatnich w Europie, który systemu takich zachęt nie ma. Chcemy, żeby do Polski trafiały koprodukcje międzynarodowe, bo to wiąże się nie tylko z korzyścią dla naszego wizerunku, ale też z wymierną korzyścią finansową dla kraju, dla różnych branż, które obsługują przemysł filmowy” – zdradził na konferencji Jarosław Sellin.

Organizatorzy

Organizatorami 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdyni, współorganizatorami: TVP S.A. i HBO. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa. Dyrektorem Festiwalu jest Leszek Kopeć, Dyrektorem Artystycznym Michał Oleszczyk. Festiwal wspierają liczni partnerzy i sponsorzy. Sponsorami Głównymi 41. FFG są wieloletni partnerzy imprezy: PKN ORLEN oraz PKO BP.  

07.09.2016