Kongres Obywatele Kultury

Dyrektor PISF, Agnieszka Odorowicz. Fot. Marcin Kułakowski
Dyrektor PISF, Agnieszka Odorowicz. Fot. Marcin Kułakowski

 

10 maja w warszawskim kinie Rejs miała miejsce konferencja prasowa Kongresu Obywatele Kultury, który odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 maja 2011.

 

W spotkaniu wzięli udział organizatorzy i uczestnicy Kongresu m.in.: wicedyrektor Muzeum Narodowego Beata Chmiel, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. przygotowań m.st. Warszawy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku Ewa Czeszejko-Sochacka, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Joanna Mytkowska, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz, prezes Pen Clubu Adam Pomorski, wydawca Beata Stasińska, reżyserska Małgorzata Szumowska i aktor Cezary Żak.

 

Wicedyrektor Muzeum Narodowego Beata Chmiel przypomniała, że idea powstania ruchu społecznego Obywatele Kultury zrodziła się we wrześniu 2009 roku podczas Kongresu Kultury. – Obywatele Kultury to nieformalny pakt działający na rzecz zmiany sposobu finansowania oraz zarządzania kultury. Podpisanie Paktu nie jest końcem prac, a dopiero początkiem ogromnego i ważnego projektu.

 

– To wyjątkowa umowa społeczna – dodała Beata Stasińska. – Bardzo rzadko zdarza się, że nieformalny ruch obywatelski doprowadza stronę rządową do wspólnego stołu, do wynegocjowania ważnych dla kultury, edukacji i nauki postulatów.

 

Pakt dla Kultury jest zobowiązaniem rządu do podniesienia wydatków z budżetu państwa na kulturę do 1%. Ma również za zadanie zainicjowanie serii poważnych zmian ustawodawczych, które sprawią, że wydawane przez państwo i samorządy środki będą rozdysponowane w racjonalny sposób. – Tych pieniędzy jest ciągle za mało. Będziemy walczyć, żeby było ich więcej i żeby były wydawane z pożytkiem – dodała Beata Stasińska.

 

– Według obliczeń strony społecznej i rządowej, w stosunku do pieniędzy zaplanowanych na rok 2011 jest to kwota około 800 milionów złotych, do której strona rządowa chce doprowadzić na przestrzeni kolejnych trzech lat – mówiła dyrektor PISF, Agnieszka Odorowicz. Pieniądze mają być przeznaczone nie tylko na dofinansowanie projektów kulturalnych, ale również ułatwić dostęp do kultury.

 

Twórcy paktu zabiegają również o zagwarantowanie wolności twórczej. – Zależy nam na tym, żeby urzędnicy państwowi działający w sferze kultury byli bardzo dobrymi managerami publicznych pieniędzy. Naszym zdaniem do ich kompetencji nie należy ocena tego, co tworzą artyści, pisarze, ludzie kultury – mówiła Beata Stasińska.

 

W ramach Kongresu Obywateli w dniach 13-14 maja w dziesięciu różnych miejscach w Warszawie odbędą się 3 sesje plenarne, 16 paneli dyskusyjnych, warsztaty i koncert.

 

W Teatrze Dramatycznym zostanie zorganizowany panel „Czytam więc jestem. Kultura otwartego społeczeństwa informacyjnego”, który będzie poświęcony czytelnictwu i kompetencjom językowym niezbędnym do zdobycia innych kompetencji cywilizacyjnych i kulturalnych.

 

W kinie Kultura zainteresowani podatkami będą mogli uczestniczyć w debacie „Czy VAT jest barierą w rozwoju kultury?”. Podczas zorganizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej spotkania zostanie poruszony problem zagrożeń, jakie niesie ze sobą ciągła zmiana przepisów o podatku VAT. Na pytania nurtujące zainteresowanych odpowie m.in. wiceminister finansów Maciej Grabowski.

 

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie miała miejsce dyskusja „Debata publiczna w kulturze. Kultura debaty publicznej.” Debata publiczna jest jedną z podstawowych kwestii, która pozwala kulturze istnieć. Jej organizatorzy spróbują zastanowić się, czy istnieje jakiś wspólny język, który mógłby połączyć artystów i przedstawicieli organizacji samorządowych.

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Samorządowych zaprasza do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na rozmowę na temat „Fundusze europejskie na kulturę”. Podczas tego panelu zostanie omówiony projekt funduszy europejskich na lata 2014-2020, a doświadczeni w pozyskiwaniu funduszy goście opowiedzą o praktycznej stronie zdobywania pieniędzy.

 

W Teatrze Rozmaitości odbędzie się dyskusja „Czy biznesowi kultura jest do czegokolwiek potrzebna?”, podczas której zostanie poruszona możliwości rozwoju takiej współpracy między tymi dwoma dziedzinami.

 

Współorganizatorami Kongresu Obywatele Kultury są m.in. Warszawa – Europejska Stolica Kultury 2016, Muzeum Narodowe w Warszawie, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Ogólnopolski Kongres Kobiet, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Krytyka Polityczna, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Kompozytorów Polskich, TR Warszawa, Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Tomo Group, Jetline Outdoor, S&J Consulting Sp.z.o.o, TVN 24 i TVP Info.

 

Więcej informacji i szczegółowy program wydarzenia na stronie: www.obywatelekultury.pl.

10.05.2011