Konkurs Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Centrum Kultury w Gdyni do 10 marca przyjmuje wnioski na konkurs Gdyńskiego Funduszu Filmowego na dofinansowanie produkcji filmowej. Budżet Funduszu w roku 2015 wynosi 300 000,00 PLN.

Wnioski do 10 marca

Wnioski o dofinansowanie produkcji filmowej należy składać w Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, w terminie do 10.03.2015 roku do godziny 16.00 (decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum Kultury w Gdyni).

O środki Funduszu mogą się ubiegać przede wszystkim producenci, których produkcja filmowa będzie bezpośrednio popularyzowała wizerunek miasta Gdynia, jej walory krajobrazowe, aspekty historyczne lub będzie w inny sposób promowała miasto czy wywierała korzystny wpływ na ekonomikę rynku lokalnego.

Aktualny regulamin konkursu oraz wzór wniosku można pobrać na stronie www.ckgdynia.pl.

Na podstawie informacji prasowej

03.03.2015