Konkurs "Kultura się liczy!"

Narodowe Centrum Kultury oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłaszają konkursy dla studentów szkół filmowych oraz uczniów gimnazjów i liceów – na krótki filmu ilustrujący hasło kampanii społecznej „Kultura się liczy!”.

 

Założeniem akcji jest uświadomienie odbiorcom, że kultura niesłusznie postrzegana bywa jako luksus, nadprogramowy bonus. Zwykle zalicza się ją wyłącznie do sfery generującej koszty.

 

Kampania społeczna „Kultura się liczy!” Narodowego Centrum Kultury ma udowodnić, że kultura może przynosić zyski i sprzjać rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Uznaje się, że w skali kraju każda złotówka zainwestowana w sferę prawidłowo zarządzanej kultury daje zwrot w postaci kilku złotych. To dzięki kulturze i jej sektorom zwiększają się potrzeby estetyczne oraz popyt na nowe, bardziej wyrafinowane produkty i usługi. Z szeroko rozumianej kultury wyrastają też najważniejsze elementy sukcesu we współczesnym świecie: wysokie kwalifikacje, kreatywność i zdolność do współpracy.

 

NCK czeka trwające 1 minutę filmy uczniów i studentów, które będą interpretacją hasła „Kultura się liczy!”.

 

Pula nagród w obu konkursach wynosi 20.000 zł.

 

Zgłoszenia do 15 listopada, na adres Narodowego Centrum Kultury, w kopercie opisanej: „Kultura się liczy!” – „Konkurs dla szkół filmowych” lub „Filmoteka Szkolna”. Można aplikować tylko na jeden z konkursów.

 

Szczegóły i regulamin: www.nck.pl i kulturasieliczy.pl/konkursy-filmowe.

 

Kontakt: Karolina Szczepanowska tel. 022 21 00 165.

31.08.2010