Konkurs Lubelskiego Funduszu Filmowego

Prezydent Lublina, działając w imieniu Gminy Lublin, ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub filmu animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji oraz wyświetlania w kinach, związanego z Lublinem poprzez tematykę, miejsce realizacji i przedstawiającego pozytywny wizerunek miasta Lublin.

 

Na wsparcie wyżej wymienionych produkcji Gmina Lublin przeznacza ogólną kwotę 400 000 zł brutto. Zakończenie całości produkcji musi nastąpić do 30 września 2011r.

 

Formularz wniosku konkursowego oraz regulamin konkursu jest dostępny w Kancelarii Prezydenta Lublina ul. Rynek 8, I piętro w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 81 4461930, 81 4462006 oraz na stronie internetowej www.lublin.eu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu w zakresie merytorycznym i proceduralnym jest Grzegorz Linkowski tel. 81 446 2006, e-mail: glinkowski@lublin.eu.

05.03.2010