Konkurs na Etiudę Filmową "Świadectwo urodzenia"

Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie na Etiudę Filmową pod hasłem „Świadectwo urodzenia”.

Konkurs dla uczniów

Adresatami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Etiudę można zrealizować indywidualnie, bądź w 2-3 osobowych grupach, a do jej wykonania można użyć kamery, aparatu cyfrowego, czy aparatu telefonicznego. Jej czas nie może przekraczać 10 minut. Można zgłosić maksymalnie 2 etiudy, które będą w dowolnej konwencji oraz technice. Celami konkursu są: inspirowanie młodzieży do działań twórczych, rozbudzania zainteresowań filmowych oraz rozwijania wrażliwości estetycznej.

Zgłoszenia do 20 września

Termin składania prac upływa 20 września 2012. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Różewicz Open Festiwal Radomsko 2012, a dla uczestników konkursu odbędą się warsztaty filmowe, które będą prowadzone przez profesjonalistów.

 

Źródło informacji: rozewiczopen.pl/konkurs2012.

 

Na podstawie materiałów organizatora opracowała Karolina Kulig

05.09.2012