Konkurs na film promujący legalne źródła kultury

Do 15 kwietnia 2012 można zgłaszać filmy promujące legalne źródł kultury na konkurs ogłoszony przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni i Fundację Legalna Kultura.

Legalna Kultura

Kampania Legalna Kultura gromadzi ludzi wokół legalnych źródeł kultury – promuje te, które już istnieją, inicjuje powstawanie nowych i tworzy modę na korzystanie z nich. Zaprasza też swoich odbiorców i adresatów do wspólnego tworzenia bazy legalnych źródeł. Kampania podejmuje także debatę na temat dostosowania modelu biznesowego w rozpowszechnianiu kultury do stanu technologii i świadomości społecznej.

Integracja twórców i odbiorców kultury

Projekt integruje środowiska twórców i odbiorców kultury – wszystkich, którzy są zainteresowani dyskusją o dostępie do dóbr kultury w sieci. W ramach projektu Legalna Kultura została przygotowana akcja społeczna, której zadaniem jest promocja legalnych źródeł kultury. Długofalowym celem działania kampanii jest budowanie świadomości odbiorców kultury w nowej cyfrowej rzeczywistości. Użytkownicy i odbiorcy kultury powinni uświadomić sobie swoją rolę, w procesie jej tworzenia.

Film promujący legalne źródła kultury

Filmy zgłaszane do konkursu powinny wpisywać się w przekaz kampanii Legalna Kultura i przedstawiać problematykę relacji pomiędzy twórcą i odbiorcą. Celem konkursu jest zachęcenie twórców do autorskiej prezentacji tematu odpowiedzialności i roli odbiorców za stan kultury. Istotnym elementem jest też zwrócenie uwagi na kondycję kultury w kontekście zmian cywilizacyjnych i szerokiego dostępu do kultury za pośrednictwem technologii cyfrowych.

Nabór do 15 kwietnia

Zadaniem twórców konkursowych prac jest prezentacja problematyki związanej z procesem tworzenia kultury – zmieniających się w dzisiejszym społeczeństwie ról twórców i odbiorców. Ważnym elementem przekazu powinien być fakt, że świadomy, legalny udział w kulturze to wspólna korzyść: twórców kultury i jej konsumentów. Jednominutowe prace powinny ilustrować przesłanie kampanii społecznej dedykowanej legalnym źródłom kultury, które brzmi: „Korzystając z legalnych źródeł kultury, współtworzysz ją z artystami”.

 

Filmy wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem można nadsyłać do 15 kwietnia 2012. Długość filmu nie może przekraczać jednej minuty.

 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie: www.festiwalgdynia.pl.

 

Informacja prasowa

 

20.03.2012