Konkurs na scenariusz filmu o Chopinie

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił konkurs na scenariusz filmu o Fryderyku Chopinie.

Scenariusz o Chopinie

Przedmiotem konkursu, jest scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce związanej z postacią Fryderyka Chopina, zawierający wątki kulturowe związane z ziemią dobrzyńską, chełmińską i Kujawami. Minimum 25% objętości scenariusza powinno uwzględniać wakacyjne pobyty młodego kompozytora w Szafarni i jej okolicach (Toruń, Golub, Sokołowo, Obory, Kikół, Obrowo, Płonne ) w latach 1824 i 1825 oraz nawiązywać do kujawskich korzeni jego matki.

Uniwersalne przesłanie

Treść i przesłanie scenariusza powinny mieć charakter uniwersalny, mogący zainteresować publiczność kinową kraju i zagranicy. Organizator zobowiązuje się do podjęcia starań o realizację nagrodzonego scenariusza. W związku z tym przez trzy lata od czasu ogłoszenia wyników konkursu dysponował będzie prawem do sfilmowania każdego z nagrodzonych scenariuszy.

Konkurs dla pełnoletnich

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Scenariusze zgłaszane do konkursu muszą być oryginalne i napisane w języku polskim. W wypadku, gdy scenariusz jest stworzony przez więcej niż jedną osobę, wówczas zgłoszenia scenariusza do konkursu muszą dokonać wszyscy współtwórcy danego scenariusza.

Zgłoszenia do 30 stycznia 2013

Zgłoszenia mogą być składane osobiście albo przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dopiskiem Konkurs – w terminie do 30 stycznia 2013 roku.

Nagrody

Nadesłane scenariusze oceni i nagrodzi specjalne powołane do tego celu jury. Członkami jury będą osoby związane zawodowo z filmem, o dużym dorobku artystycznym.

Organizator przyzna zwycięzcom konkursu następujące nagrody pieniężne:

  • Nagroda Główna w wysokości 30 000 zł
  • Druga Nagroda w wysokości 20 000 zł
  • Trzecia Nagroda w wysokości 10 000 zł

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystości połączonej z koncertem chopinowskim w drugim kwartale 2013 roku.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Janusz Bochenek, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM w Toruniu,  tel. 56 646 20 22 , 883 359 315, 602 306 291

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20983&Itemid=640.

 

Na podstawie materiałów organizatora

14.03.2012