Konkurs na scenariusz i realizację krótkometrażowego filmu...

W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, które odbędzie się 13 października 2017, organizatorzy zapraszają filmowców do udziału w konkursie na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego

Cel konkursu

Celem konkursu jest realizacja filmu, który:

  • zaprezentuje atrakcyjny obraz oraz dobre perspektywy zawodowe w szeroko pojętej gospodarce morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wielobranżowości, nowoczesności oraz wysokiej specjalizacji;
  • pozwoli przekonać młodych ludzi, że warto z sektorem gospodarki morskiej związać swoją przyszłość, a Gdynię wybrać jako najlepsze miejsce dla realizacji tych planów;
  • poprzez oryginalność, wysoką jakość i kreatywne podejście do tematu zapewni pozytywny odbiór i popularyzację treści.

Trzy etapy konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

  • etap I – 25.05 – 25.06.2017 – rekrutacja scenariuszy filmu dot. polskiej gospodarki morskiej wraz z wymaganymi załącznikami – eksplikacja reżyserska, koncepcja realizacyjna i technologiczna, charakterystyka bohaterów, opis planowanych miejsc zdjęciowych oraz CV reżysera
  • etap II – 6.06 – 4.07.2017 – wybór zwycięskiej pracy skierowanej do produkcji przez Kapitułę Konkursu w składzie: Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni, Sławomir Kalicki – Lider Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, Robert Gliński – reżyser filmowy, Leszek Kopeć – Dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz przedstawiciel Młodzieżowego Forum Okrętowego.
  • etap III – 5.07 – 22.09.2017 – podpisanie umowy ze Zwycięzcą oraz realizacja filmu.

Koncepcje zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące założenia:

  • gatunek: klasyczny dokument, impresja, reportaż, teledysk;
  • tematyka scenariusza dot. gospodarki morskiej w Polsce;
  • czas trwania: od 2 do 5 minut.

Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone scenariusze wykonane na odpłatne zlecenie lub napisane przed 2017 rokiem.

Zgłoszenia

Scenariusze wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres: info@gsf.pl do 26 czerwca 2017, w tytule maila należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł tekstu, natomiast w treści maila dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

Nagrody

Autor zwycięskiego filmu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 PLN, wypłaconą w następujący sposób: kwota 10 000 PLN po zakończeniu II etapu, kwota 5000 PLN po realizacji filmu. Szczegółowy sposób wypłaty nagrody określony zostanie w odrębnej umowie zawartej z Autorem po zakończeniu II etapu konkursu.

„Forum Gospodarki Morskiej Gdynia”

jest corocznym wydarzeniem służącym środowisku biznesowemu reprezentującemu gospodarkę morską. Stanowi okazję do dyskusji o zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki morskiej i portów bałtyckich. To także miejsce formułowania wniosków dotyczących nowych wyzwań i przyszłości branży. Forum to również przedsięwzięcie, które wobec ludzi młodych stojących przed decyzją o wyborze drogi zawodowej, ma pełnić rolę edukacyjno – promocyjną. Jednym z priorytetów w tym zakresie jest uświadomienie roli jaką UE przypisuje rozwojowi gospodarki morskiej w krajach członkowskich oraz prezentacja atrakcyjności, wielobranżowości i innowacyjności tej gałęzi przemysłu.

Więcej informacji na stronie www.forum.gdynia.pl.

Informacja prasowa

30.05.2017