Konkurs na scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego

W tym roku organizatorzy festiwalu Script Fiesta, oprócz konkursu na koncepcję serialu telewizyjnego (nabór zakończony), prowadzą też konkurs na scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego – do 30 minut. Projekty można zgłaszać do 3 marca.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do wszystkich piszących, niezależnie od ich zawodowego dorobku. Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną ilość projektów, które rozpisuje samodzielnie lub wspólnie z innymi autorami. Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć pakiet, w którego skład wchodzą: okładka (na której powinny znaleźć się: tytuł, autor, gatunek, logline), jednostronicowe streszczenie fabuły, prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron). Konkurs nie jest anonimowy.

Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017, godz. 10:30 na adres:

Warszawska Szkoła Filmowa

ul. Generała Zajączka 7

01-518 Warszawa

z dopiskiem:

„Script Fiesta KONKURS”

lub dostarczyć osobiście do Działu Kreatywnego (mieszczącego się w pawilonie obok wejścia do budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ulicy Gen. Zajączka 7). Decyduje czas dotarcia pracy do biura festiwalu. Prace, które dotrą do biura po godzinie 10:30, 3 marca 2017, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe oraz inne informacje dostępne są na stronie scriptfiesta.pl.

Informacja prasowa

27.02.2017