Konkurs na spot inspirowany słowami Zbyszka Cybulskiego

Fundacja Legalna Kultura i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłaszają konkurs na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury jako jeden z fundamentów funkcjonowania w cyfrowym świecie. Inspiracją dla tegorocznej edycji są słowa ikony polskiego kina, Zbyszka Cybulskiego.

Film jest wciąż potrzebny jak chleb

„Film to sztuka najbardziej popularna, bo dla milionów ludzi jest wciąż potrzebna jak chleb – przez swoją atmosferę, a także przez to, że każdy z widzów szuka poprzez swój film swej własnej twarzy, własnego życia, problemów, które wzruszają go osobiście”. Wypowiedź Zbigniewa Cybulskiego podkreśla, że emocje i refleksje, które widzowie zawdzięczają X Muzie, mają dla ludzi fundamentalne znaczenie. Co więcej, kino daje możliwość zbiorowych przeżyć i szansę na oderwanie się od codziennych problemów, ale film to też trudna do opisania magia, wzbogacająca życie i pomagająca w rozumieniu świata, ludzi i samych siebie. „Widz jest zaproszony do kina, i to my, ludzie filmu, go zapraszamy” – mówił wybitny aktor w jednym z wywiadów.

Jednominutowy spot o uczciwości w kulturze

Celem Konkursu na spot o uczciwości w kulturze jest promowanie właściwych postaw i pokazanie, jak ważne dla kondycji kultury jest korzystanie z jej legalnych źródeł. By wziąć w nim udział, nie trzeba być profesjonalnym twórcą. Można zrealizować spot przy użyciu kamery, telefonu komórkowego lub przygotować animację. Liczy się kreatywność, umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy i skłonienia go do refleksji. Ograniczeniem jest tylko czas – spot może trwać maksymalnie jedną minutę.

Kino w dobie Internetu

Przywołanie słów Cybulskiego zwraca uwagę na niezmiernie ważną rolę kina w dobie kultury cyfrowej. „Internet bez wątpienia zmienił świat, relacje międzyludzkie, dostęp do kultury i sposób obcowania z filmami. Żyjemy w rzeczywistości ruchomych obrazów, które towarzyszą nam na każdym kroku. W tym potoku informacji nie powinniśmy jednak tracić z oczu najważniejszego: kino, a szerzej kultura stanowi wspólnotę twórców i odbiorców – jedni bez drugich nie istnieją. Dlatego tak ważne jest korzystanie z legalnych źródeł, dających dostęp do filmów, do kultury zgodnie z wolą twórców i z prawem. Przesłanie jest tylko pozornie oczywiste, ponieważ zazwyczaj uczciwi w realnym życiu często nie przenosimy właściwych postaw do sieci, a przecież w Internecie nie stajemy się kimś innym. Obowiązują tam te same zasady”  – deklarują organizatorzy konkursu Legalnej Kultury.

Termin zgłaszania filmów: 6 września

Termin zgłaszania filmów upływa 6 września 2017 roku. Uczestnicy konkursu o Nagrodę Specjalną Legalnej Kultury mają szansę zobaczyć swoje dzieło podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, stając w jednym szeregu z twórcami polskich filmów.

Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały wykorzystane w filmie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry i inne – muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Nagrody

Nadesłane prace oceniać będzie jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, które przyzna następujące nagrody:

  • I nagroda: 8000 zł
  • II nagroda: 4000 zł
  • III nagroda: 2000 zł

Dodatkowo zwycięzcy konkursu odbędą praktyki na planie filmowym u najlepszych polskich producentów.

Rozstrzygnięcie konkursu na spot o uczciwości w kulturze nastąpi podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w dniach 18-23 września 2017 roku.

Szczegółowe założenia merytoryczne konkursu, tryb składania prac, wymogi techniczne zawarto w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronach www.legalnakultura.pl i www.festiwalgdynia.pl.

Informacja prasowa 

02.06.2017