Konkurs na spot promocyjny

Minister Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs na scenariusz spotu reklamowego promującego zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, w szczególności studentów i absolwentów wyższych uczelni filmowych.

 

Prace można zgłaszać do 31 lipca 2010.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie scenariusza 30 sekundowego spotu, który będzie promował równy dostęp do zatrudnienia kobiet i mężczyzn. W scenariuszu kobiety i mężczyźni powinni zostać pokazani w aktywnych i niestereotypowych rolach i powinien on podkreślać fakt, że mają oni tę samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki, a także powinni mieć jednakowy dostęp do środków finansowych i równe szanse rozwoju.

 

Nagroda główna w konkursie to 5 000 złotych, a laureatowi, który będzie miał odpowiednie doświadczenie i przygotowanie może zostać powierzona również realizacja spotu, który będzie prezentowany następnie w ramach ogólnopolskiej kampanii.

 

Do Jury konkursu zaproszeni zostali doświadczeni twórcy filmowi, Anna Jadowska, reżyserka i scenarzystka, absolwentka autorka takich filmów jak m.in.: „Teraz ja”(2004), nagrodzony m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz „Generał. Zamach na Gibraltarze” (2009), a także Leszek Dawid – reżyser, wielokrotnie nagradzany i uznany twórca filmów dokumentalnych i krótkometrażowych oraz Piotr Szczepański – operator, reżyser i scenarzysta, realizator reklam i wideoklipów.

 

Regulamin konkursu znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

 

Kontakt w sprawie konkursu:

 

Agata Krzewińska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. (022) 330 30 99
faks: (022) 330 30 31
e-mail: agata.krzewinska@mrr.gov.pl.

16.06.2010