Konkurs na temat dziedzictwa kulturowego

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI Cultural Heritage zaprasza do udziału w konkursie na temat dziedzictwa kulturowego.

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

Konsorcjum JPI Cultural Heritage ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze obejmujący cztery tematy. NCN będzie finansować projekty z zakresu badań podstawowych dotyczące jednego z czterech tematów: Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage) / Pogłębione zrozumienie wartości kulturowych, oceny wartości, interpretacji, etyki i tożsamości wobec wszelkich form dziedzictwa kultury (od krajobrazu do kolekcji).

Wnioski

Wnioski mogą składać konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie finansujących projekty badawcze w zakresie wspomnianego tematu. Te kraje to: Belgia, Cypr, Dania, Irlandia, Włochy, Litwa, Polska oraz Hiszpania.

 

Czas trwania projektów nie może przekroczyć 36 miesięcy. Na realizację polskich projektów Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 150 tys. euro.

Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2013 o godzinie 18:00.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej JPI Cultural Heritage.

 

Na podstawie informacji prasowej

18.01.2013