Konkurs "Punkty widzenia" dla młodych twórców wideo-art

Tematem konkursu jest wielokulturowość. Jak ją pokazać? Najlepiej za pomocą technik wideo-art uważają organizatorzy konkursu ze Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do młodych twórców, którzy w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończyli 35 roku życia. Każdy może zgłosić utwór o maksymalnej długości 8 minut. Preferowana jest technika cyfrowa. Najważniejsze oprócz jakości technicznej są też forma interpretacji i sposób, w jaki artyści przedstawiają swój punkt widzenia. Dzieło nie może być nigdzie wcześniej opublikowane ani wykonane. Prace można nadsyłać do końca czerwca 2014 roku.

Finał konkursu

Z nadesłanych prac jury wybierze od 3 do 10 utworów, które zostaną zaprezentowane w sieci pod adresem www.wielokulturowosc.org. Tam internauci ostatecznie zdecydują, kto wygra w konkursie. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w czasie koncertów finałowych konkursu muzycznego, które w wykonaniu Trondheim Symphony Orchestra Akademii Beethovenowskiej w Krakowie i Trondheim. Organizatorzy przewidują nagrody finansowe o łącznej puli 24 tysięcy złotych.

 

Szczegóły konkursu oraz formularz są dostępne na stronie www.wielokulturowosc.org.

 

Na podstawie informacji prasowej

12.03.2014