Konkurs scenariuszowy „Trzy Korony - Małopolska Nagroda Filmowa”

Samorząd województwa małopolskiego razem z partnerami: Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej poszukuje utalentowanych autorów, którzy mają motywację, pomysły i potrafią zainteresować ciekawymi dialogami – czyli pisać scenariusze przyszłych filmów. Każdego roku dwie komisje, w tym wybitni twórcy filmowi, czytają dziesiątki nowych scenariuszy. To zarówno fabuły, jak i cenne dokumenty.

Województwo Małopolskie ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”. Nagrody w Konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: za scenariusz dokumentalny laureat Konkursu otrzyma 20 000 zł, w kategorii filmów fabularnych przewidziano trzy nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce – 40 000 zł, drugie – 30 000 zł i trzecie – 15 000 zł. Łączna pula nagród to 105 000 zł.

Termin składania scenariuszy upływa 30 czerwca

Zarówno w przypadku scenariuszy filmów dokumentalnych, jak i scenariuszy filmów fabularnych termin zgłoszeń upływa dnia 30 czerwca 2018 roku. Scenariusze można składać osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”.

Kto oceni scenariusze?

W skład Komisji Selekcyjnej weszło po dwóch przedstawicieli organizatorów. Natomiast Jury to uznani polscy specjaliści z branży filmowej: prof. Jerzy Stuhr (aktor filmowy i teatralny, reżyser, pedagog, profesor sztuk teatralnych, pisarz i polonista), prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (teoretyk i historyk filmu, krytyk filmowy, tłumacz i encyklopedysta) i Łukasz Maciejewski (dziennikarz, krytyk filmowy, krytyk teatralny). Taki skład Jury stanowi gwarancję pełnego profesjonalizmu przy wyborze zwycięskich scenariuszy oraz daje pewność, że nagrodzone scenariusze będą charakteryzowały się najwyższym spośród zgłoszonych propozycji poziomem artystycznym. Członków Komisji Selekcyjnej i Jury powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego.

Więcej szczegółów dotyczących Konkursu znajduje się na stronie: www.malopolska.pl/trzykorony.

Informacja prasowa


25.04.2018