Konkurs stypendialny na scenariusz z zakresu historii Polski

13 lipca wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił konkurs na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury. Termin składania wniosków upłynął 12 września.

Nowy harmonogram konkursu

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem, na który zgłoszono ponad 850 wniosków – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, na wniosek przewodniczącego Jury pana Jarosława Sokoła, podjął decyzję o zmianie harmonogramu konkursu. Na podstawie nowego terminarza Jury konkursu ma czas na przekazanie ministrowi listy do 50 najlepiej ocenionych wniosków do dnia 7 listopada. Decyzja ministra o przyznaniu stypendium I stopnia zostanie ogłoszona do dnia 15 listopada. 

Uaktualniony harmonogram konkursu dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Kultury: www.nck.pl/edukacja-2/318240-zmiana-harmonogramu.

Konferencja inaugurująca konkurs z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego

W konferencji, która odbyła się 13 lipca, wzięli udział: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Marek Mutor oraz członkowie komisji konkursowej: Jarosław Sokół (scenarzysta, przewodniczący komisji), Remigiusz Włast-Matuszak (publicysta, sekretarz komisji), Joanna Kos-Krauze (reżyser, scenarzystka), Dariusz Wieromiejczyk (MKiDN), Mateusz Werner (NCK) oraz Rafał Wieczyński (reżyser).

Pozostali członkowie komisji to: prof. Wojciech Roszkowski (historyk), Piotr Gociek (publicysta, scenarzysta), Piotr Dzięcioł (producent) i Wojciech Tomczyk (scenarzysta, literat).

Nieodkryta historia Polski

„Wierzymy, że Polska historia jest dostatecznie nośna, ciekawa i ważna. Wiele tematów historycznych nie zostało jeszcze podjętych i zinterpretowanych przez twórców filmowych, czemu ma służyć ten konkurs” – mówił na konferencji minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. 

Cel konkursu

Celem konkursu jest pozyskanie przez organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Jak mówił obecny na konferencji minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński przesłane pomysły na scenariusze będą oceniane pod kątem tematyki (tematem konkursu jest historia Polski) oraz poziomu artystycznego. Organizatorzy czekają na pomysły filmów aspirujących do miana wielkich produkcji, jak i na historyczne projekty kameralne. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od ich wcześniejszego dorobku.

Dwuetapowy charakter konkursu

W pierwszym etapie konkursu spośród nadesłanych wniosków komisja konkursowa wyłoni do pięćdziesięciu stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 3000 zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie treatmentu (zarysu) scenariusza filmu.

W drugim etapie konkursu, spośród stworzonych treatmentów wyłonionych zostanie do 5 stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej treatment, pełnego scenariusza filmu.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Linki do informacji o inauguracji konkursu (z pierwotnym harmonogramem konkursu):

MKiDN: www.mkidn.gov.pl/pages/posts/konkurs-stypendialny-na-stworzenie-scenariusza-filmu-fabularnego-z-zakresu-historii-polski-6445.php

NCK: www.nck.pl/instytucja/317868-ogloszono-konkurs-stypendialny-na-stworzenie-scenariusza-filmu-fabularnego-z-zakresu-historii-polski

13.07.2016