Konkurs z okazji 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawska Szkoła Filmowa ogłaszają konkurs na scenariusz spota okolicznościowego z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego.

„Pragniemy zachęcić młodych ludzi do refleksji nad uniwersalnymi wartościami i nie tylko do udziału, ale również do współtworzenia obchodów ważnego dla naszej historii i tożsamości wydarzenia” – wyjaśnia ideę konkursu dr Maciej Ślesicki, kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej.

„Aby opowiedzieć historię w 45 sekund potrzeba dobrego pomysłu, który trafi do odbiorców. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Warszawską Szkołą Filmową. Wierzę, że profesjonalni twórcy zmierzą się z tym tematem i opowiedzą historię, która będzie niosła uniwersalny przekaz. Pokażą wartości bliskie Powstańcom Warszawskim używając do tego języka, który będzie zrozumiały dla każdego” – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Konkurs w ramach Script Fiesty

Konkurs odbywa się w ramach największego w Polsce festiwalu scenariopisarstwa Script Fiesta, którego 7. edycja odbędzie się w dniach 19–24 marca. Najlepszy scenariusz 45–sekundowego spota, wybrany przez przedstawicieli Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej, zostanie wyprodukowany i wyemitowany w telewizjach, kinach i Internecie z okazji obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. Twórca zwycięskiego scenariusza otrzyma nagrodę 3000 zł i weźmie udział w realizacji filmu.

Scenariusze wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Warszawskiej Szkoły Filmowej do 12 marca. Prace powinny być napisane i sformatowane w programie scenariuszowym (np. Celtx) i nie powinny być dłuższe niż 2 strony A4. Wynik konkursu zostanie ogłoszony podczas ostatniego dnia festiwalu Script Fiesta – 24 marca w siedzibie Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Jury konkursu:

  • Dr Maciej Ślesicki, kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej, reżyser, producent, scenarzysta
  • Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Barbara Augustyniak-Papież, kierownik Działu Promocji Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Wojciech Saramonowicz, scenarzysta, script coach, dziennikarz, operator

Zasady konkursu:

  • termin zgłoszeń: 07.02.2018 r. – 12.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego),
  • ogłoszenie wyników: 24.03.2018 r. (podczas festiwalu Script Fiesta 2018),
  • długość spota – 45 sekund z możliwością skrócenia do 30 sekund,
  • długość scenariusza – max. 2 strony A4,
  • scenariusz musi być sformatowany w specjalistycznym programie np. Celtx,
  • tematyka powinna nawiązywać do Powstania Warszawskiego.

Scenariusz (w 4 kopiach) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ul. Gen. Zajączka 7, 01–518 Warszawa (Biuro Promocji, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00) z dopiskiem: Konkurs – Powstanie Warszawskie.

Formularz i Regulamin konkursu znajdują się na stronie www.szkolafilmowa.pl.

Regulamin

Spoty zrealizowane przez Warszawską Szkołę Filmową z okazji ubiegłorocznych obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego.

Kontakt:
Ewa Maria Szczepanowska
ewaszczepanowska@szkolafilmowa.pl

Informacja prasowa


07.02.2018