MEDIA - konsultacje publiczne

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne na temat przyszłości unijnego programu dla sektora audiowizualnego, który zastąpi obecny w 2014 roku. W drugim półroczu 2011 r., Komisja zamierza przyjąć projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej nowy program MEDIA po roku 2013.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych stron z sektora audiowizualnego w Europie. Opinie dotyczyć będą celów, działań i rodzajów wsparcia w ramach nowego programu.

 

W przetłumaczonym na język polski kwestionariuszu odpowiedzieć można m.in. na pytania dotyczące dofinansowania projektów audiowizualnych, digitalizacji produkcji oraz wspierania niezależnych firm produkcyjnych i wydarzeń związanych z promocją kina.

 

Konsultacje potrwają do 30 listopada 2010 roku.

 

Więcej informacji: www.mediadeskpoland.eu.

 

Informacja prasowa

16.11.2010