Kopalnia Soli w Wieliczce ogłasza konkurs na koncepcję scenariusza

Do 30 września do godziny 15:00 można zgłaszać propozycje konkursowe koncepcji scenariusza filmu o najliczniej odwiedzanej podziemnej atrakcji turystycznej świata – Kopalni Soli w Wieliczce.

Niezwykły film o niezwykłym miejscu

Organizatorzy poszukują firm, które w działaniu nakręca niestandardowe myślenie oraz chęć podejmowania wyzwań. W filmie powinny zostać zaprezentowane najatrakcyjniejsze rejony kopalni dostępne w ramach głównych tras zwiedzania oraz inne, szczególnie cenne rejony podziemi niedostępne na co dzień dla turystów. Film powinien prezentować funkcje poznawcze oraz wizerunkowe. Czas trwania obrazu będzie oscylować pomiędzy 30-60 minut. Zakłada się realizację filmu w technologii full HD.

Charakter i grupa docelowa filmu

Forma materiału powinna odwoływać się do estetyki filmów dokumentalnych, krajoznawczych, przyrodniczych i podróżniczych z naciskiem na zdjęcia podziemi, które oddawałyby unikatowość zabytku. Film będzie szeroko rozpowszechniany poprzez publikację na stronie internetowej serwisu kopalni oraz innych dostępnych kanałów, w tym na nośniku elektronicznym. W założeniu film powinien wypełniać potrzeby poznawcze wszystkich segmentów rynku.

Harmonogram i założenia formalne

Pierwszym etapem realizacji produkcji jest konkurs na koncepcję scenariusza filmu o Kopalni Soli „Wieliczka”. Zainteresowani proszeni są o przedkładanie propozycji konkursowych zawierających obligatoryjnie:

  • krótką prezentację koncepcji scenariusza i streszczenie filmu,
  • treatment reżyserski,
  • profilowane portfolio (wykaz i krótki opis zrealizowanych w ramach innych projektów filmowych scenariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem filmów turystycznych, przyrodniczych lub podróżniczych wraz z kopią filmu na dowolnym nośniku elektronicznym lub w formie linku odsyłającego do strony internetowej, gdzie film jest w całości dostępny).

Elementy dodatkowe: szacunkowy kosztorys realizacji przedłożonej koncepcji (przygotowania scenariusza i produkcji filmu).

Kolejne etapy konkursu

Kolejnymi etapami pracy nad filmem będzie opracowanie i przygotowanie scenariusza oraz realizacja filmu. Każdy z etapów postępowania przebiegać będzie niezależnie. Organizatorzy zastrzegają, że realizacja filmu może zostać powierzona innemu podmiotowi niż autor scenariusza do filmu. W takiej sytuacji przewiduje się współpracę w ramach nadzoru autorskiego.

Informacje dodatkowe

W toku prac nad przygotowaniem propozycji konkursowych istnieje możliwość zorganizowania wizyty studyjnej w kopalni. Termin wizyty należy uzgadniać telefonicznie lub mailowo z przedstawicielami kopalni wskazanymi poniżej jako osoby do kontaktu:

Marta Młynarska – 12 278 76 24, marta.mlynarska@kopalnia.pl, Aneta Miklas-Buła – 12 278 73 95, aneta.miklas@kopalnia.pl

Więcej informacji o konkursie: www.kopalnia.pl/zamowienia/inne/ogloszenie-o-konkursie-na-koncepcje-scenariusza-filmu-o-kopalni-soli-wieliczka

 

Na podstawie informacji prasowej

21.07.2014