Krakow Film Commission partnerem projektu „Less Is More”

Krakowskie Biuro Festiwalowe i Krakow Film Commission jako jedyni polscy partnerzy strategiczni dołączyli do prestiżowego międzynarodowego partnerstwa, którego zadaniem jest stworzenie profesjonalnej platformy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi niskobudżetowej produkcji filmowej.

Nabór do 14 grudnia

Do 14 grudnia trwa nabór do całorocznego cyklu szkoleń dotyczących developmentu niskobudżetowych produkcji filmowych, który odbywa się w ramach tej międzynarodowej inicjatywy.

„Less Is More”

„Less Is More” (Limited Budget Feature Film Development Training) to projekt profesjonalizacji przedstawicieli branży filmowej w zakresie redukcji kosztów produkcji już na etapie developmentu/pisania scenariusza. Inicjatywa wspiera młode talenty i skierowana jest do osób z całej Europy. Krakow Film Commission po raz pierwszy weźmie udział w tym międzynarodowym projekcie i wesprze międzynarodowe działania branży filmowej w ramach programu Kreatywna Europa.

Międzynarodowe partnerstwo

Partnerstwo tworzą przedstawiciele czterech państw: Francji, Belgii, Rumunii oraz Polski. Wiodącym partnerem projektu jest francuskie „Le Groupe Ouest”, które jest realizatorem ponad 50 projektów szkoleniowych i badawczych i będzie wspierać grupę swoim 10-letnim doświadczeniem w zakresie działania na rzecz rozwoju audiowizualnego. Pozostałymi, istotnymi partnerami projektu są: Stowarzyszenie „Control N” z Rumunii, zajmujące się profesjonalizacją branży filmowej i promocją młodych talentów, ściśle współpracujące z Transylwańskim Festiwalem Filmowym oraz flamandzki fundusz filmowy „Flanders Audiovisual Fund” od ponad 13 lat aktywny w obszarze finansowania produkcji filmowej, profesjonalizacji branży i monitoringu sektora audiowizualnego.

Całoroczny cykl szkoleniowy

Projekt obejmuje całoroczny cykl szkoleniowy dotyczący developmentu niskobudżetowych produkcji filmowych. 20 uczestników, w ramach 3 jednotygodniowych zjazdów weźmie udział w 6 sesjach konsultacyjnych on-line, pomiędzy zjazdami. Dodatkowo, w finale wybrane osoby oraz szkoleniowcy wezmą udział w spotkaniu finałowym z wykorzystaniem internetowej platformy Virtual Reality. Uczestnikami sesji szkoleniowej zostać mogą: reżyserzy/scenarzyści (z niewielkim dorobkiem, którzy ukończyli filmy krótkometrażowe lub są po debiucie fabularnym), artyści zainteresowani produkcją filmową związani z teatrem lub sztukami wizualnymi oraz producenci zainteresowani developmentem skoncentrowanym na ograniczaniu budżetu.

Istotnym założeniem projektu jest maksymalne wykorzystanie elektronicznych narzędzi komunikacji, co w znaczący sposób zredukuje koszt przemieszczania się w celu odbycia spotkań. W ramach projektu zostanie wygenerowane nowe, paneuropejskie narzędzie szkoleniowo-networkingowo-pitchingowe w formie platformy Virtual Reality, umożliwiające wielokierunkową, skuteczną komunikację ponad ograniczeniami geograficznymi.

16 projektów filmowych w każdej edycji

W każdej edycji w szkoleniach weźmie udział 16 projektów filmowych zgłoszonych przez ich reżyserów/scenarzystów. Grupę uczestników uzupełni 4 producentów audiowizualnych. Jako eksperci zaangażowani zostaną przedstawiciele branży audiowizualnej z całego świata: przede wszystkim scenarzyści i konsultanci (script consultants), producenci i reżyserzy.

Partnerzy wspierający:

Danish Film Institute – New Danish Screen (Dania), Euphoria Borealis (Finlandia), StoryLab.pro (Polska), iFeatures / Creative England (Wielka Brytania), TorinoFilmLab (Włochy), Gan Foundation for Cinema (Francja), Centre National du Cinéma, CNC (Francja).

Więcej informacji: www.legroupeouest.com/call-lim-2017.

Informacja prasowa

14.11.2016