Krakowska Fundacja Filmowa współpracuje z BRITDOC

Krakowska Fundacja Filmowa nawiązała współpracę z Fundacją BRITDOC w zakresie projektu „Good Pitch”, w wyniku którego powstają filmy dokumentalne poświęcone istotnym zagadnieniom społecznym.

Wsparcie dla dokumentów o tematyce społecznej

„Good Pitch” to projekt zainicjowany przez Fundację BRITDOC i Sundance Institute Documentary Film Program w 2008 roku. Inicjatywa ma na celu ułatwianie filmowcom, poszukującym finansowania dla swoich projektów nawiązywania kontaktów z fundacjami, organizacjami pozarządowymi, działaczami społecznymi, decydentami, korporacjami i mediami zainteresowanymi tematami poruszanymi w planowanych dokumentach.

Czym jest „Good Pitch”?

W ramach projektu „Good Pitch” kilka razy w roku, w Europie i Stanach Zjednoczonych, odbywa się pitching, w którym uczestniczą filmowcy oraz przedstawiciele wybranych fundacji, organizacji pozarządowych, nadawców i przedsiębiorców. Podczas pitchingu twórcy  prezentują publiczności i 10-osobowemu zespołowi zaproszonych ekspertów projekt swojego filmu oraz powiązaną z nim kampanię promocyjną. Priorytetowo traktowane są projekty dotykające ważnych kwestii społecznych, których realizacja może wywołać konkretny wydźwięk w środowisku. Organizatorzy, dbając o jak największą skuteczność spotkań, dopasowują indywidualnie do każdego projektu skład zespołu eksperckiego. Krakowska Fundacja Filmowa będzie uczestniczyć w projekcie jako potencjalny dystrybutor.

 

Do pitchingu kwalifikują się projekty pełnometrażowe (o czasie trwania powyżej 60 minut), o tematyce społecznej, na dowolnym etapie produkcji (najchętniej ‚rough cut’). Good Pitch Europe 2013 odbędzie się 7 czerwca 2013 roku, zgłoszenia przyjmowane są do 28 stycznia 2013.

 

Więcej informacji: www.krakowfilmfestival.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej opracowała Marta Sikorska

25.01.2013