Kreatywna Europa - Konkurs na kierownika wydziału programów europejskich

Do 2 grudnia 2013 trwa nabór ofert na stanowisko kierownika wydziału programów europejskich, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie polskiego punktu programu Kreatywna Europa.

Kreatywna Europa

Komisja Europejska wprowadziła zmiany organizacyjne w swoich programach. Jedna z nich dotyczy połączenia programów Media i Kultura w jeden – Kreatywna Europa. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi w poszczególnych krajach członkowskich: od 1 stycznia 2014 r. Media Desk i Punkt Kultura zostają połączone w jeden punkt kontaktowy Kreatywnej Europy, który nadal dzielić się będzie na dwa komponenty Media i Kultura.

Konkurs na kierownika wydziałów europejskich

W Polsce prowadzenie punktu Kreatywna Europa zostało powierzone Instytutowi Adama Mickiewicza, który ogłasza konkurs na stanowisko kierownika wydziałów europejskich. Szerokie kompetencje kierownika mają m.in. zapewnić bezpośredni nadzór nad komponentem Media – działalnością, którą dotychczas prowadził Media Desk.

 

Termin składania ofert do Instytut Adama Mickiewicza upływa 2 grudnia 2013 roku. Informacje o rekrutacji na stronie: bip.iam.pl

 

Źródło informacji: www.audiowizualni.pl

18.11.2013