Kreatywna Europa: nabór wniosków w schemacie Dystrybucja on-line

Program Kreatywna Europa opublikował nowe wezwanie w ramach schematu Dystrybucja on-line. Wnioski można składać do 17 września 2015, do godz. 12:00 w południe. Celem obszaru dofinansowania jest poprawa transgranicznej cyrkulacji, widoczności, oglądalności oraz obecności europejskich filmów na wielu platformach.

Dystrybucja on-line

Schemat obejmuje trzy rodzaje działań. W ramach obecnego wezwania wspierane są działania 2 i 3. Natomiast w ramach działania 1 będą wspierane serwisy VOD wybrane w poprzednim wezwaniu (EACEA 16/2014), które mają podpisane umowy trzyletnie (FPA), aby umożliwić im realizację długoterminowych celów.

  • Działanie 2 – wspiera działania, które polegają na tworzeniu i dostarczaniu pakietów cyfrowych umożliwiających komercjalizację europejskich utworów audiowizualnych. Ma ono na celu poprawę ich dostępności i widoczności w szczególności na platformach VOD w krajach, w których te utwory nie są dostępne na żadnej innej platformie dystrybucyjnej.
  • Działanie 3 – wspiera innowacyjne podejście do dystrybucji na wielu platformach jednego lub kilku filmów europejskich w przynajmniej dwóch krajach należących do Programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA. Projekty powinny być tak zaplanowane, aby wykorzystywać zbieżności oraz dopełnienia, jakie mają miejsce w momencie premiery filmu na różnych platformach, a także pokonywać ograniczenia związane z narzuconymi oknami eksploatacji w poszczególnych krajach europejskich. Utwory, mające swoją premierę na platformie VOD powinny być jednocześnie lub prawie jednocześnie dostępne w kilku krajach europejskich na różnych platformach dystrybucyjnych, takich jak: festiwale, kina, telewizja, DVD, etc. To działanie ma na celu wspieranie oraz wypracowanie nowych modeli biznesowych.

Kto może aplikować?

Aplikacje mogą składać dystrybutorzy, agenci sprzedaży, właściciele kin, platform VOD, a także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, samorządy gminne lub miejskie.

Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na wspófinansowanie projektów w 2015 r. wynosi 2,15 mln euro. Dotacja z Unii Europejskiej jest ograniczona do maksymalnej kwoty współfinansowania na następującym poziomie:

  • Działanie 2: do 60% kosztów kwalifikowalnych,
  • Działanie 3: do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w przewodniku po schemacie Dystrybucja on-line dostępnym w polskeij wersji językowej na stronie: kreatywna-europa.eu/media/wp-content/uploads/2015/07/2.-dystrybucja-on-line_EACEA_28-2015_przewodnik_PL.pdf

Więcej informacji o programach Kreatywnej Europy dostępnych jest na stronie: www.kreatywna-europa.eu/media.

W sprawie pytań należy kontaktować się z Aleksandrą Leszczyńską mailowo: aleksandra.leszczynska@kreatywna-europa.eu lub telefonicznie +48 22 44 76 172.

Opis schematu dostępny na stronie Komisji Europejskiej: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-online-distribution-eacea-282015_en

Informacja prasowa

17.07.2015