Kultura się liczy! - zmiana terminu

Informujemy o przedłużeniu terminu przesyłania filmów na konkurs „Kultura się liczy!” – nowy termin to 2 lipca 2010. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają nagrody: I miejsce – 5 000 zł, II – 3 000 zł, III – 2 000 zł.

 

Organizatorem kampanii „Kultura się liczy!” jest Narodowe Centrum Kultury. Jej celem jest uspołecznienie debaty o kulturze, zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych segmentach społecznych i gospodarce.

 

Kultura, odzwierciedlająca potrzeby wyższego rzędu, często postrzegana jest jako luksus, nadprogramowy bonus, zaliczana wyłącznie do sfery generującej koszty. Kampania „Kultura się liczy!” ma pobudzić myślenie o kulturze jak jako czynniku kreującym środowisko rozwoju społeczno-gospodarczego, czynniku pobudzającym kreatywność wykorzystywaną w różnych gałęziach gospodarki.

 

Kultura uczestniczy bezpośrednio w życiu gospodarczym za sprawą nabierających znaczenia przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. To dzięki kulturze i jej sektorom zwiększają się potrzeby estetyczne oraz popyt na nowe, bardziej wyrafinowane produkty i usługi. Kultura i jej sektory zwiększają produkt krajowy brutto oraz generują nowe miejsca pracy.

 

Więcej: www.kulturasieliczy.tvp.pl.

14.06.2010