Kurs dla Konsultantów Scenariuszowych

Dobry Konsultant Scenariuszowy to osoba, która ma znakomitą znajomość narzędzi scenariopisarskich oraz potrafi w umiejętny sposób pracować z twórcami, wspierając ich talent, kreatywność i odpowiednio motywując do działania. Organizatorzy zapewniają, że przez siedem miesięcy uczestnicy kursu dla Konsultantów Scenariuszowych opanują zarówno warsztat scenariopisarski, jak też umiejętności pracy z drugim człowiekiem.

Program kursu

Kurs potrwa od września 2016 do marca 2017. Program podzielony jest na dwie części:

  • teoretyczno-warsztatową (od września do grudnia)
  • praktyczną (od grudnia do lutego)

Kurs kończy się egzaminem (marzec). Wybrani absolwenci dostaną propozycję odbycia dwuletniego płatnego stażu z zapewnioną superwizją w StoryLab.pro.

Część pierwsza – nauka potrzebnych umiejętności

Uczestnicy poznają i uczą się stosować w praktyce umiejętności potrzebne do bycia wykwalifikowanym konsultantem scenariuszowym. Równolegle przyswajają wiedzę teoretyczną z zakresu scenariopisarstwa oraz z dziedzin coachingu i mentoringu.

Jednocześnie każdy uczestnik rozpisuje swój scenariusz trzydziestominutowego filmu fabularnego, będąc pod opieką konsultanta, którym jest inna osoba z grupy. Dzięki temu każdy doświadcza tego, jak scenarzysta czuje się w procesie twórczym i czego oczekuje od swojego konsultanta. Z drugiej strony, będąc opiekunem innej osoby z grupy, kursanci uczą się, na czym polega praca z twórcą.

Część druga – zastosowanie umiejętności w praktyce

Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli przez pierwszą część kursu i zostali dopuszczeni do drugiej – praktycznej – części, rozpoczynają współpracę ze scenarzystą, który jest na początku pracy nad swoim projektem. Tym razem nie jest to osoba z grupy, a potencjalny klient. Sesje są nagrywane i omawiane.

W tym czasie każdy z uczestników ma możliwość odbycia czterech indywidualnych sesji mentoringowych z wykładowcą oraz pojawia się na dwóch zjazdach grupowych.

Efektem pracy jest raport sporządzony przez uczestnika kursu oraz ocena pracy konsultanta dokonana przez scenarzystę, z którym pracował konsultant.

Egzamin

Na egzaminie ustnym następuje omówienie pracy pisemnej (raportu z pracy ze scenarzystą) oraz sprawdzenie wiadomości teoretycznych, jakie uczestnik opanował podczas kursu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane od 27 lipca do 22 sierpnia 2016. Rozmowa kwalifikacyjna online odbędzie się 25 sierpnia 2016. Wyniki zostaną ogłoszone 26 sierpnia 2016.

Wykładowcami kursu będą Agnieszka Kruk oraz Adam Gieniusz.

Warsztaty odbędą się w siedzibie StoryLab.pro w centrum Warszawy, ul. Ludwika Krzywickiego 34 lok. 224 (klatka IV, 3 piętro). Ich cena to 1200 PLN / miesiąc.

Więcej informacji na stronie: storylab.pro.

Informacja prasowa

01.08.2016