Kurs scenariopisarstwa dla literatów - ostatni tydzień zgłoszeń

Jeszcze przez tydzień potrwa nabór zgłoszeń na współfinansowany przez PISF roczny, nieodpłatny kurs scenariopisarstwa dla literatów, w Warszawskiej Szkole Filmowej. Jego uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swój warsztat i rozwijać go w kierunku scenariopisarstwa.

Zajęcia w weekendy

Podczas comiesięcznych, weekendowych spotkań, uczestnicy kursu będą poznawać poszczególne etapy powstawania scenariusza filmowego. Zapoznani zostaną z procesem rozwoju projektu filmowego, będą uczyć się różnych technik pisania scenariusza. Zdobywaną wiedzę będą sprawdzać w praktyce analizując filmy i scenariusze już istniejące, a podczas trwania kursu będą mieli możliwość pracy nad własnymi projektami i scenariuszami dzięki konsultacjom z wykładowcami.

Zgłoszenia do 31 sierpnia

Do 15 września komisja rekrutacyjna wyłoni 20 uczestników kursu. Zajęcia rozpoczną się w październiku. Wszystkie szczegóły na stronie: www.szkolafilmowa.pl.

 

Kurs Adaptacja jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

23.08.2013