Kurs tłumaczenia filmów

Trwają zapisy na kurs tłumaczenia filmów telewizyjnych i kinowych, który odbędzie się w dniach 7-28 maja 2011 w Warszawie.

 

Kurs adresowany jest do tłumaczy, studentów kierunków lingwistycznych, filologicznych oraz wszystkich, którzy zdobyli inne wykształcenie kierunkowe, ale mają doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń. 

 

Szkolenie obejmuje zajęcia w studiu nagrań, przygotowanie listy dialogowej, zapoznanie z zasadami współpracy z lektorem, nagranie próbki tłumaczenia, przygotowanie napisów do filmu, wizytę w telewizji, a także tłumaczenie piosenek dla filmu i teatru.

 

Kurs przekładu audiowizualnego jest jednocześnie kursem redagowania, a zdobyte umiejętności można wykorzystywać na innych polach działalności zawodowej: podczas pisania artykułów do czasopism i gazet, przy pisaniu książek i tekstów reklamowych.

 

Szkolenie umożliwia zdobycie konkretnych umiejętności opracowania wersji polskiej lub zagranicznej filmów, widowisk, prezentacji multimedialnych w wersji lektorskiej i w wersji z napisami na użytek kina, telewizji lub innych instytucji filmowych.

 

Informacji na temat kursu udziela Grażyna Adamowicz-Grzyb, tel. 505 515 035, kursy@fortima.pl, www.fortima.pl.

 

Infoamcja prasowa

18.04.2011